Latvijas Reitingi

Absolventi

Izlaidumi Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Izlaiduma klases kārtas Nr. un audzinātāji
(absolventu skaits)

No 1994. gada līdz 2003. gadam

Izlaidums
Mācību gads
A
B
C
   1991./1992.m.g.         
   1992./1993.m.g.         
1. 1993./1994.m.g. Arnis Liepiņš (22)      
2. 1994./1995.m.g. Loreta Juškaite (25) Inga Lande (26)   
3. 1995./1996.m.g. Verners Straupe (19) Didzis Mačs (19)   
4. 1996./1997.m.g. Līga Plauča (21) Arvīds Urbanovičs (19)   
5. 1997./1998.m.g. Inga Lande (26) Līga Fedorova (29)   
6. 1998./1999.m.g. Agija Vistiņa (33) Rasma Kļaviņa (28)   
7. 1999./2000.m.g. Elita Griņeva (27) Līga Plauča (14) Vēsma Sūna (24)
8. 2000./2001.m.g. Vineta Trokša (27) Ligita Bēniķe (22) Andis Līkansis (30)
9. 2001./2002.m.g. Lija Melbārde (27) Renāte Šēnberga (22) Līga Fedorova (30)
10. 2002./2003.m.g. Elita Griņeva (30) Vita Sondore (26)   

Izlaiduma klases kārtas Nr. un audzinātāji
(absolventu skaits)

No 2004. gada līdz 2013. gadam

Izlaidums
Mācību gads
A
B
C
D
11. 2003./2004.m.g. Vineta Trokša (26) Vēsma Sūna (25) Ligita Bēniķe (20)   
12. 2004./2005. m.g. Renāte Šēnberga (27) Līga Štāle (29) Sandra Falka (25) Arvīds Urbanovičs (19)
13. 2005./2006.m.g. Lija Melbārde (26) Elita Griņeva (17) Ieva Rodziņa (29) Ināra Druva (26)
14. 2006./2007. m.g. Ligita Bēniķe (23) Vineta Trokša (26) Renāte Ņičiporčika - Guseva (23) Ilona Burka (21)
15. 2007./2008.m.g. Sandra Kuzņecova (29) Aija Dombrovska (25) Anda Verne (30) Arvīds Urbanovičs (18)
16. 2008./2009.m.g. Ieva Murāne (25) Elita Griņeva (25) Ināra Rumba (Druva)(25) Ilona Burka(18)
17. 2009./2010.m.g. Beāte Kaupasa (26) Aija Dombrovska (20) Vineta Trokša (23) Renāte Šēnberga (21)
18. 2010./2011.m.g. Agnese Puķe (17) Anda Verne (21) Sandra Kuzņecova (18)
19. 2011./2012.m.g. Elita Griņeva (24) Edīte Sarva (27) Ilona Burka (20)
20. 2012./2013.m.g. Aija Dombrovska (23) Dina Hofmane (20) Vēsma Sūna (10)

Izlaiduma klases kārtas Nr. un audzinātāji
(absolventu skaits)

No 2014. gada līdz 2023.gadam

Izlaidums
Mācību gads
A
B
C
21. 2013./2014. m.g. Daiga Brasliņa (22) Anda Verne (24) Sandra Kuzņecova (17)
22. 2014./2015. m.g. Elita Griņeva (23) Ināra Dreijere (19)   
23. 2015./2016. m.g. Dina Hofmane (27)   
24. 2016./2017. m.g. Zane Lange/ Ināra Dreijere (22) Anda Verne (21)   
25. 2017./2018. m.g. Andis Līkansis (26) Vēsma Sūna (27)   
26. 2018./2019. m.g. Aigars Āboliņš (18) Sarmīte Vitkovska (24)   
27. 2019./2020. m.g. Ināra Jēkabsone (27) Dina Hofmane (25)   
28. 2020./2021. m.g. Zane Sondore (Lange) (17) Vēsma Sūna (23)   
29. 2021./2022. m.g. Ilze Kopmane (22) Anda Verne (23)   
30. 2022./2023. m.g. Daiga Brasliņa Ināra Lūkina (Jākobsone)   

Izlaiduma klases kārtas Nr. un audzinātāji
(absolventu skaits)

Kopš 2024. gada

Izlaidums
Mācību gads
A
B
31. 2023./2024. m. g. Dina Hofmane Vēsma Sūna
32. 2024./2025.m.g. Anda Verne Ilze Kopmane

Interesanti fakti

 • Vislielākā absolventu klase - 1998./1999.m.g. 12.a 33 skolēni, audzinātāja vēstures skolotāja Agija Vistiņa.
 • Vismazākā klase - 2012./2013.m.g 12.c 10 skolēni audzinātā ķīmijas un dabaszinību skolotāja Vēsma Sūna.
 • Divās no klasēm macījušās tikai meitenes - 1999./2000.m.g. 12.b 14 skolnieces (audzinātāja matemātikas skolotāja Līga Plauča) un
  2005./2006.m.g. 12.a 26 skolnieces (audzinātāja angļu valodas skolotāja Lija Melbārde).
 • 1.-6. izlaidums valodu klases.
 • 7.-9. izlaidumam a un b klases bija valodu, bet c klase - biznesa.
 • 10. izlaidumā a - valodu, bet b - biznesa klase.
 • No 11. līdz 21. izlaidumam vidusskolā ir trīs izglītības programmas - valodu, dabaszinību un matemātikas, kā arī vispārizglītojošā.
 • No 22. līdz 29. izlaidumam valodu klase, kā arī dabaszinību un matemātikas programmas klase, izņemot 23. izlaidumā tikai viena klase ar dabaszinību un matemātikas programmu.
 • Kopš 30. izlaiduma vidusskolā divas programmas - humanitārā un sociālā virziena programma, kā arī matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.
 • Viena audzinātāja no 1.-12. klasei:

 • Ieva Murāne 2008./2009.m.g.
 • Beāte Kaupasa 2009./2010.m.g.
 • Vislielākais absolventu klašu skaits:

 • Elita Griņeva 1999./2000. m.g., 2002./2003. m.g., 2005./2006. m.g., 2008./2009. m.g. un 2014./2015. m.g.
 • Vēsma Sūna 1999./2000. m.g., 2003./2004. m.g., 2012./2013. m.g. un 2017./2018. m.g. un 2020./2021. m.g.
 • Anda Verne 2007./2008. m.g., 2010./2011. m.g., 2013./2014. m.g, 2016./2017. m.g. un 2021./2022. m.g.
 • Vineta Trokša 2000./2001.m .g., 2003./2004. m.g., 2006./2007. m.g. un 2009./2010. m.g.
 • ZVĢ grāmata 2017 ⇒ŠEIT

  ZVĢ grāmata 2018 - 2022 ⇒ŠEIT