Latvijas Reitingi

Pateicība

Ziemeļvalstu bibliotēka tika izveidota līdz ar skolas dibināšanu 1991. gadā. Kopš 2004. gada 29. janvāra bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā - registrācijas apliecība Nr. 695.

Bibliotēka izvietota 4 telpās:

 • mācību grāmatu krātuve,
 • daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements,
 • kopētava,
 • lasītava.
 • Bibliotēka aprīkota ar 5 moderniem datoriem, jaudīgu kopēšanas iekārtu, CD/DVD lasīšanas un ierakstīšanas iekārtām, laminētāju un spirāļu iesiešanas iekārtu.

  ⇒ Informācija par bibliotēku vietnē www.kulturaskarte.lv

  2010. gadā tika uzsākta un ieviesta kopkataloga sistēma IS ALISE Skolām.

  ⇒ Ziemeļvalstu ģimnāzijas kopkatalogs IS ALISE

  Bibliotēkas pakalpojumi:

 • veic izglītojošo, informacionālo un kultūras funkciju,
 • nodrošina pieeju mācību literatūrai, daiļliteratūrai, uzziņu un nozaru literatūrai,
  periodiskajiem izdevumiem, elektroniskajiem katalogiem, datu bāzēm, internetam un elektroniskās informācijas resursiem,
 • īsteno dažādas lasīšanas veicināšanas programmas,
 • sniedz atbalstu skolēniem informācijpratības apguvē un karjeras izglītībā.
 • Bibliotēkā ir izstrādāti lietošanas noteikumi abonementā, lasītavā un datortehnikas lietošanas noteikumi apmeklētājiem.

  Skolai piešķirtā finansējuma ietvaros skolēni bez maksas tiek nodrošināti ar mācību grāmatām. Katru gadu skolā izmantojamo mācību grāmatu saraksti tiek precizēti un publicēti skolas mājas lapā.