Latvijas Reitingi

Pateicība

Par un ap grāmatām

    Iepazīsimies ar svarīgākajiem ieteikumiem kā saudzīgi izturēties pret iespiestajiem informācijas resursiem (grāmatām), lai tie pēc iespējas ilgāk kalpotu lietotājiem.

 • Spēka pielietošana pret grāmatu var beigties ar tās iznīcināšanu. Izturies saudzīgi!
 • Izmanto taktiku "divas pastumjam, vienu izvelkam"! Tu saglabāsi grāmatas muguriņu veselu.
 • Neloki lapas stūrīšus! Labāk izmanto grāmatzīmi!
 • Arī grāmatai "sāp", kad to griež! Labāk nokopē/ieskenē materiālu!
 • Šī nav krāsojamā bērnu grāmata. Izmanto, lūdzu, piezīmju lapas!
 • Labākā vieta mācību materiāliem - tava skolas soma. Ērti gan tev, gan grāmatai!
 • Mācoties neēd, jo ēdot un mācoties vienlaicīgi tu visas zināšanas vari "apēst"!
 •     Bibliotekāres

  Ziemeļvalstu bibliotēka tika izveidota līdz ar skolas dibināšanu 1991. gadā. Kopš 2004. gada 29. janvāra bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā - registrācijas apliecība Nr. 695.

  ⇒ Informācija par bibliotēku vietnē www.bibliotekas.lv

  Bibliotēka izvietota 4 telpās:
            ♦ mācību grāmatu krātuve
            ♦ daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements
            ♦ kopētava
            ♦ lasītava

  Bibliotēka aprīkota ar 5 moderniem datoriem, jaudīgu kopēšanas iekārtu, CD/DVD lasīšanas un ierakstīšanas iekārtām, laminētāju un spirāļu iesiešanas iekārtu.

  ⇒ Informācija par bibliotēku vietnē www.kulturaskarte.lv

  2010. gadā tika uzsākta un ieviesta kopkataloga sistēma IS ALISE Skolām.

  ⇒ Ziemeļvalstu ģimnāzijas kopkatalogs IS ALISE

  Bibliotēkas pakalpojumi:
            ♦ veic izglītojošo, informacionālo un kultūras funkciju
            ♦ nodrošina pieeju mācību literatūrai, daiļliteratūrai, uzziņu un nozaru literatūrai, periodiskajiem izdevumiem, elektroniskajiem katalogiem, datu bāzēm, internetam un elektroniskās informācijas resursiem
            ♦ īsteno dažādas lasīšanas veicināšanas programmas
            ♦ sniedz atbalstu skolēniem informācijpratības apguvē un karjeras izglītībā

  Bibliotēkā ir izstrādāti lietošanas noteikumi abonementā, lasītavā un datortehnikas lietošanas noteikumi apmeklētājiem.

  Skolai piešķirtā finansējuma ietvaros skolēni bez maksas tiek nodrošināti ar mācību grāmatām. Katru gadu skolā izmantojamo mācību grāmatu saraksti tiek precizēti un publicēti skolas mājas lapā.

  ⇒ Mācību grāmatas 1.-4. klasēm

  ⇒ Mācību grāmatas 5.-9. klasēm

  ⇒ Mācību grāmatas 10.-12. klasēm