Latvijas Reitingi

Grāmatu izstāde "Dzejniecei, rakstniecei
Andrai Manfeldei 26. septembrī - 50"

Lasīt vairāk par Andru Manfeldi ...

Grāmatu izstāde "Dzejniecei
Inesei Zanderei 15. septembrī - 65"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Inesi Zanderi...

Grāmatu izstāde "Dzejas dienas 2023 -
Dzeja elpo"
skolas bibliotēkā

Grāmatu izstāde "5. jūnijs -
Dānijas Konstitūcijas diena"
skolas bibliotēkā

 

Grāmatu izstāde "6. jūnijs -
Zviedrijas Konstitūcijas diena"
skolas bibliotēkā

 

Grāmatu izstāde "17. maijs -
Norvēģijas Nacionālā diena"
skolas bibliotēkā

Lasīt par norvēģu valodu ...

 

Izstāde "Mana mīļa māmuliņa!"

Izstāde "Imantam Ziedonim - 90"

Lasīt vairāk par Imantu Ziedoni ...

Izstādes "1. maijs - Darba svētki/
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena"
un "4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas diena"
(skolas lasītavā)

Lasīt vairāk par Darba svētkiem ...

Lasīt vairāk par Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu ...

Lasīt vairāk par 4. maiju ...

Izstāde "Dzejniekam, tulkotājam –
Guntaram Godiņam 65"
(skolas bibliotēkā)

Lasīt vairāk par G. Godiņu ...

Izstāde "Lieldienas"
(skolas bibliotēkā)

Izstāde "25. marts –
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena"
(skolas bibliotēkā)

Lasīt vairāk par 25. martu ...

Informatīva izstāde "Veido savu karjeru pats!"
(skolas lasītavā)

 

Grāmatu izstāde "Henrikam Ibsenam 195"
(skolas lasītavā)

Lasīt vairāk ...

Izstāde "24. februāris -
Igaunijas Neatkarības diena"
(skolas lasītavā)

Izstāde "16. februāris - Lietuvas Republikas
Neatkarības diena"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde "Ārijai Elksnei – 95"
(skolas lasītavā)

Lasīt vairāk ...

Grāmatu izstāde "Margaritai Stārastei – 109"
(skolas lasītavā)

Lasīt vairāk ...

 

Izstāde "Barikādēm - 32"
(skolas lasītavā)

Lasīt vairāk par barikādēm ...

Grāmatu izstāde "Rakstniekam
Rūdolfam Blaumanim - 160"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Rūdolfu Blaumani...

Grāmatu izstāde "Ziemassvētku zvaigzne
katram sirdī mirdz!"
skolas lasītavā

Grāmatu izstāde "Rakstniecei, esejistei
Zentai Mauriņai - 125"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Zentu Mauriņu...

Grāmatu izstāde "6. decembris -
Somijas Neatkarības diena"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par somu valodu...

Grāmatu izstāde "Vairai Vīķei-Freibergai 85"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Vairu Vīķi-Freibergu...

Grāmatu izstāde "18. novembris"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par 18. novembri...

Grāmatu izstāde "Astrīdai Lindgrēnei 115"
skolas lasītavā

Grāmatu izstāde "Lāčplēša diena"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Lāčplēša dienu...

Grāmatu izstāde "Mārtiņdiena"
skolas lasītavā

Grāmatu izstāde "Albertam Kronenbergam - 135"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Albertu Kronenbergu ...

Grāmatu izstāde "Ingai Ābelei - 50"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Ingu Ābeli ...