Latvijas Reitingi

Izstāde "Barikāžu aizstāvju atceres diena"
(skolas lasītavā)

Lasīt vairāk par barikādēm ...

Grāmatu un zīmējumu izstāde "Mans Vinnijs Pūks"
(skolas lasītavā)

Sivēns – "Kā pareizi raksta vārdu mīlestība?"
Pūks – "To neraksta, to jūt!"
 
Lasīt vairāk par Vinniju Pūku ...
 
Paldies par atbalstu izstādes tapšanā angļu valodas skolotājiem Verai Lapkovskai, Ārijai Akurāterei, Darjai Mihailovai, Kasparam Janonim un viņu skolēniem.

Izstāde "Ziemassvētki sabraukuši..."
(skolas bibliotēkā)

Grāmatu izstāde "Somijas grāmatu diena"
skolas lasītavā

Grāmatu izstāde "18. novembris"
skolas lasītavā

Kas ir 18. novembris?

Lasīt vairāk par 18. novembri

Grāmatu izstāde "Lāčplēša diena"
skolas lasītavā

Kas ir Lāčplēša diena?

Lasīt vairāk par Lāčplēša dienu

Grāmatu izstāde "Mārtiņdiena"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Mārtiņdienu

Grāmatu izstāde
"Uldim Auseklim - 80"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par U. Ausekli

Grāmatu izstāde
"Dzejniekam Aleksandram Čakam 27. oktobrī - 120"

Lasīt vairāk par A. Čaku

Grāmatu izstāde
"Karjeras Nedēļa 2021"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par karjeras nedēļu

             

Grāmatu izstāde
"Valdim Rūmniekam 6. oktobrī - 70"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Valdi Rūmnieku

Grāmatu izstāde
"Dzejas Dienas 2021"
skolas lasītavā

Grāmatu izstāde "5. jūnijs -
Dānijas Konstitūcijas diena"
skolas bibliotēkā

Lasīt vairāk par 5. jūniju

 

Grāmatu izstāde "6. jūnijs -
Zviedrijas Konstitūcijas diena"
skolas bibliotēkā

Lasīt vairāk par 6. jūniju

 

Grāmatu izstāde "17. maijs -
Norvēģijas Nacionālā diena"
skolas bibliotēkā

Lasīt vairāk par 17. maiju

 

Grāmatu izstāde "Māmiņa un es"
skolas lasītavā

Lasīt vairāk par Mātes dienu

Izstāde "4. maijs - Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas atjaunošanas diena"
skolas bibliotēkā

Lasīt vairāk par 4. maiju

 

Izstāde "1. maijs - Darba svētki"
skolas bibliotēkā

Lasīt vairāk par 1. maiju

 

Lieldienu izstāde
skolas bibliotēkā

Lasīt vairāk par Lieldienām

Izstāde "25. marts –
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena"
(skolas bibliotēkā)

Lasīt vairāk par 25. martu

Grāmatu izstāde "Jurim Zvirgzdiņam 80"
(skolas bibliotēkā)

Lasīt vairāk par Juri Zvirgzdiņu

Izstāde "Bērnu rakstniecei
un māksliniecei M. Stārastei – 107"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde "Zentai Ērglei 100"
(skolas bibliotēkā)

Grāmatu izstāde "Regīnai Ezerai 90"
(skolas lasītavā)

Grāmatu izstāde "6. decembris -
Somijas Neatkarības diena"
(skolas lasītavā)

   Izstāde "Krišjānim Valdemāram - 195"
(skolas bibliotēkā)

   Izstāde "Krišjānim Baronam - 185"
(skolas bibliotēkā)

Andrejam Grāpim 24. oktobrī 60
(1960-2020)

Ziemeļvalstu ģimnāzijas bibliotēkā no 26.oktobra līdz 6. novembrim apskatāma izstāde, kas veltīta literatūras zinātniekam, bijušajam skolas latviešu valodas skolotājam Andrejam Grāpim. Izstādē izmantoti skolas muzeja un bibliotēkas materiāli, fotogrāfijas un grāmatas.

Skolotājs Andrejs bija unikāla personība, aktīvi darbojies Rīgas kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē. Viņš apkopojis un izdevis unikālus materiālus par vietām un cilvēkiem, radījis mācību materiālus skolām un aktīvi piedalījies kultūras dzīvē.

Plašāka informācija par Andreju Grāpi:

⇒ Skatīties šeit

 

Ziemeļvalstu ģimnāzijas
muzeja vadītāja Vēsma Sūna un bibliotekāres Inita Lūka un Zinta Paula

    

Izstāde "Dzejas dienas 2020"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Draudzīgais aicinājums"
(skolas lasītavā)

Izstāde "Gundegai Repšei - 60"
(skolas lasītavā)