Latvijas Reitingi

Dokumenti

⇒ Pašnovērtējuma ziņojums

⇒ Paziņojums par nekustamā īpašuma nomas līgumu

⇒ Par Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru

⇒ Vecāku un citu apmeklētāju uzturēšanās kārtība skolā

⇒ Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

⇒ Ēdienkarte 1.-4. klasēm 13.02.-17.02.2023.

⇒ Ēdienkarte 5.-12. klasēm 13.02.-17.02.2023.

⇒ Audzinātāji 2022./2023.m.g.

⇒ Vērtēšanas kārtība

⇒ Skolas iekšējās kārtības noteikumi

⇒ Skolas himnas vārdi

⇒ Skolas himna (kopkoris)

****

Stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klasē sadaļā Skolas jaunumi

****

⇒ Mācību grāmatas 1.-4. klasēm 2022./2023.m.g.

⇒ Mācību grāmatas 5.-9. klasēm

⇒ Mācību grāmatas 10.-12. klasēm

⇒ Individuālie mācību piederumi

⇒ Lasīšana vasarā 6.-9. klasei