Latvijas Reitingi

Dokumenti

⇒ Pašnovērtējuma ziņojums

⇒ Paziņojums par nekustamā īpašuma nomas līgumu

⇒ Par Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru

⇒ Konsultācijas klātienē

⇒ Vecāku un citu apmeklētāju uzturēšanās kārtība skolā

⇒ Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

⇒ Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipi un piesardzības pasākumu nodrošināšana un ievērošana

⇒ Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

⇒ Audzinātāji 2021./2022.m.g.

⇒ Jaunie skolēni 5.-9. klasēs 2021./2022.m.g.

⇒ Vērtēšanas kārtība

⇒ Skolas iekšējās kārtības noteikumi

⇒ Skolas himnas vārdi

⇒ Skolas himna kora izpildījumā

****

Stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klasē sadaļā Skolas jaunumi

****

⇒ Mācību grāmatas 1.-4. klasēm 2021./2022.m.g.

⇒ Mācību grāmatas 5.-9. klasēm

⇒ Mācību grāmatas 10.-12. klasēm

⇒ Individuālie mācību piederumi

⇒ Lasīšana vasarā 6.-9. klasei