Latvijas Reitingi

Dokumenti

⇒ Pašnovērtējuma ziņojums

⇒ Paziņojums par nekustamā īpašuma nomas līgumu

⇒ Par Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru

⇒ Vecāku un citu apmeklētāju uzturēšanās kārtība skolā

⇒ Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

⇒ Audzinātāji 2023./2024.m.g.

⇒ Stundu laiki 2023./2024.m.g.

⇒ Ēdienkarte 5.-12. klasēm 02.-06.10.2023.

⇒ Ēdienkarte 1.-4. klasēm 02.-06.10.2023.

⇒ Vērtēšanas kārtība

⇒ Skolas iekšējās kārtības noteikumi

⇒ Skolas himnas vārdi

⇒ Skolas himna (kopkoris)

****

Stundu saraksta izmaiņas skatāmas e-klasē sadaļā Skolas jaunumi

****