Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Iestāšanās 1. klasē

Par pretendentu reģistrēšanu 1. klasē:

Pretendentu reģistrēšana klātienē ir atcelta. Vecāki var reģistrēt bērnu pretendentu sarakstā, aizpildot Ziemeļvalstu ģimnāzijas veidlapu Pretendenta iesniegums

⇒Pretendenta iesniegums

♦ atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 137, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumu Iesniegums iestādei.

Pēc iesnieguma saņemšanas skolas lietvede sazināsies ar bērna vecākiem, lai telefoniski/elektroniski apliecinātu saņemšanas faktu un nepieciešamības gadījumā noskaidrotu papildu informāciju.

Par skolēnu reģistrēšanu 1. klasē:

⇒Iesniegums uz 1. klasi 2021./2022. mācību gadam

Atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 137, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumu Iesniegums iestādei.

Ja nav iespējams iesniegt elektronisku iesniegumu, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lūdzam par papīra formāta iesniegumu par bērna uzņemšanu Skolas 1.klasē iesniegšanu sazināties ar Skolu, zvanot pa tālruni 67406969 vai rakstot uz e-pastu zvg@riga.lv.