Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Iestāšanās 1. klasē

Pretendenta iesniegums: ⇒šeit

    No šī gada ir mainījusies kārtība, kā vecāki var iesniegt pieteikumu reģistrācijai rindā uz 1.klasi. Iepriekš portālā Latvija.lv izmantotais e-pakalpojums “Iesniegums iestādei” (pašreizējais nosaukums Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana) nav paredzēts skolu pakalpojumu pieteikšanai un dokumentu iesniegšanai, kā arī šī pakalpojuma darbība pakāpeniski tiek izbeigta.

    Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments atgādina, ka ir stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 27.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” (pieejami ⇒šeit )

    Departaments ir sagatavojis nelielu aprakstu, infografiku, kā arī video materiālu.

Infografika:

Video: ⇒šeit

    Ja vecākam nav iespējams dokumentu parakstīt ar drošu e-parakstu, vecāks var ierasties skolā klātienē, iepriekš vienojoties (tālr. 67406969) par laiku un kārtību, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, un saskaņā ar saistošo noteikumu 10., 11. un 12. punktu pieteikums tiek reģistrēts klātienē.

    Pēc iesnieguma saņemšanas skolas lietvede sazināsies ar bērna vecākiem, lai telefoniski/elektroniski apliecinātu saņemšanas faktu un nepieciešamības gadījumā noskaidrotu papildu informāciju.