Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Iestāšanās noteikumi 2.-9. klasē

1.-9.kl. skolēni tiek uzņemti pēc LR Izglītības likumā paredzētajiem noteikumiem bez pārbaudījumiem un iestājeksāmeniem.

Iepriekšēja pieteikšanās pie direktores vietnieces izglītības jomā 5.-9.klasēs Danutes Beķeres, tel. 67609135 (114.kab.)

Lai iestātos 2.-9. klasē, ģimnāzijas kancelejā jāiesniedz:

♦ vecāku vai pilngadīga izglītojamā iesniegums

♦ liecības vai sekmju izraksta kopija

♦ fotogrāfija 3X4cm audzēkņa kartītei

⇒ Iesniegums, lai iestātos 2. - 9. klasē