Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Lai iestātos Ziemeļvalstu ģimnāzijas 10. klasē ir jākārto Rīgas pilsētas apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums angļu valodā un matemātikā (optimālajā līmenī).

18. augustā paredzēts vienotais iestājpārbaudījums (papildtermiņā) uz brīvajām vietām Rīgas vidusskolās. Reģistrēties iestājpārbaudījumam varēs no 4. augusta.

Vairāk informācijas vietnē    ⇒ https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba

Uzņemšana Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās notiek konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma nokārtošanas, summējot iestājpārbaudījumā un iekšējo noteikumu "Izglītojamo uzņemšana Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās" 6.1. un 6.2. punktos noteiktajos papildkritērijos iegūtos vidējos vērtējumus.

Ja izglītojamo skaits ir mazāks par skolas direktora rīkojumā noteikto maksimālo izglītojamo skaitu klasē, var tikt izsludināta papildu uzņemšana.

Lūdzu augusta sākumā sekot līdzi informācijai skolas tīmekļa vietnē.

⇒ Iesniegums uz 10. klasi

⇒ Vispārējās vidējās izglītības programma

⇒ Uzņemšanas kārtība