Latvijas Reitingi

Iestāšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Uzņemšana Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās notiek konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma nokārtošanas, summējot iestājpārbaudījumā un iekšējo noteikumu "Izglītojamo uzņemšana Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās" 6.1. un 6.2. punktos noteiktajos papildkritērijos iegūtos vidējos vērtējumus.

⇒ Vispārējās vidējās izglītības programma

⇒ Uzņemšanas kārtība