Latvijas Reitingi

Ziemeļvalstu ģimnāzijas interešu izglītības pulciņi
2023./2024. mācību gadā

Programmas nosaukums/darbības joma Pedagogs Klašu grupa Pulciņu laiki Telpa
Nedēļas diena Laiks
1. klašu tautas deju kolektīvs Ilze Buzjuka 1. klases      
2. klašu tautas deju kolektīvs 2. klases      
3. - 4. klašu tautas deju kolektīvs 3.-4. klases      
5. - 7. klašu tautas deju kolektīvs 5.-7. klases      
1.-3.  klašu koris Aija Treija 1.-3. klases      
Zēnu koris Anastasija Čirkina        
Vokālais ansamblis "Ziemeļvējš" Rūdis Cebulis        
4. - 9. klašu koris (meiteņu koris) Anastasija Čirkina        
Jauktais koris Rūdis Cebulis 10.-12. klases      
Vizuālās mākslas pulciņš Agnese Rudzroga 1. klases      
2.-3. klases      
Zīda apgleznošana 2.-4. klases      
Florbola pulciņš Artūrs Pētersons 2.-4. klases      
5.-8. klases      
Basketbols Ināra Lūkina 1. klases      
2. klases      
Volejbols Ilona Graudiņa 9.-12. klases      
Koriģējošā vingrošana Kārlis Bauers 4. klases      
5. klases      
Robotika Guntars Spriņģis 5.-6. klases      
Inženierzinātnes Mihails Štolcs 8. -10. klases