Latvijas Reitingi
Karjeras izglītības atbalsta centra darbalaiki
 
 
Karjeras izglītības atbalsta centra mērķi un uzdevumi
 

********

 

Seminārs "Aizspriedumu un stereotipu ierobežojošā ietekme karjeras konsultēšanā"

7. novembrī Ziemeļvalstu ģimnāzijas Karjeras Centrā organizējām semināru "Aizspriedumu un stereotipu ierobežojošā ietekme karjeras konsultēšanā".
    Semināru vadīja profesionālais integrālais koučs - Joanna Golubeva. Paldies lektorei par interaktīvo nodarbību, iedvesmošanu un rosināšanu katram konsultantam domāt par savu darba stilu, darba vērtībām un saskarsmi ar konsultējamiem. Dalībniekiem bija iespēja ar autores izveidotā kāršu komplekta palīdzību izvērtēt savus stereotipus un aizspriedumus.
    Paldies Ziemeļvalstu ģimnāzijas Karjeras metodiskā centra vadītājai karjeras konsultantei Verai Lapkovskai par viesmīlību, interesanto dalīšanos pieredzē, metodisko materiālu demonstrēšanu. Paldies visiem semināra dalībniekiem par pozitīvo atmosfēru, radošo darbošanos un idejām!

Karjeras izglītības atbalsta centra darba plāns
 
 
 

********

Ziemeļvalstu ģimnāzijas Karjeras izglītības atbalsta centra seminārs "Karjeras izglītība sākumskolā (1. - 6. klase)"

11.05.2023. Rīgas vispārējās izglītības iestāžu Ziemeļvalstu ģimnāzijas karjeras izglītības atbalsta centrā notika profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi pedagogiem karjeras konsultantiem un sākumskolas skolotājiem "Karjeras izglītība sākumskolā (1. - 6. klase)".
Nodarbības vadīja Jelgavas pilsētas 4. sākumskolas pedagoģe karjeras konsultante Agnese Upmane. Dalībniekiem bija iespēja praktiski darboties, iejusties dažādās neparastas lomās, lietišķi sarunāties un dalīties savā pieredzē. Jaunās idejas karjeras atbalstām, kontakti un kolēģu atbalsts – tā ir kursu pievienota vērtība!

********

Ziemeļvalstu ģimnāzijas Karjeras izglītības atbalsta centra seminārs

14.04. 2023. Ziemeļvalstu ģimnāzijas Karjeras izglītības atbalsta centrs organizēja semināru "Sevi iepazīt - viens solis pretī savas karjeras lēmumam". Rīgas pilsētas pedagogi karjeras konsultanti KIAC izglītības metodiķes Diāna Šķēles vadībā izveidoja savas karjeras dzīves līnijas, kā arī ar "puzzle" metodikas palīdzību ieskatījās dažādu profesiju prasmēs un pienākumos. KIAC izglītības metodiķe Sanita Āboliņā ļoti prasmīgi iepazīstināja PKK grupu ar interaktīvo rīku PADLET un praktiski palīdzēja karjeras konsultantiem "vizualizēt" savas dzīves līnijas.
Jaunie rīki un metodes karjeras konsultēšanā, sevis atklāsme, gandarījums par veiksmīgi un lietderīgi pavadīto laiku, sarunas ar kolēģēm klātienē – tās ir atskats tikai uz dažām semināra atziņām.

********

Karjeras atbalsta speciālistu tikšanās

15. martā 6 novadu karjeras atbalsta speciālisti pulcējās Ziemeļvalstu ģimnāzijas Rīgas vispārējās izglītības iestāžu Karjeras izglītības atbalsta centrā.
Bauskas, Ķekavas, Liepājas, Tukuma, Ogres, un Rīgas pilsētas pašvaldību pārstāvji dalījās savā pieredzē seminārā "Karjeras attīstības atbalsts pašvaldībās pēc ESF projekta".
"Ideju karuselī" tika ģenerētas idejas pašvaldību nākotnes sadarbībai un jomas attīstībai.
Pasākuma moderātores loma tika uzticēta karjeras un biznesa uzsākšanas konsultantei Jolantai Jasukevičai.

********

Rīgā atklāja trešo Karjeras izglītības atbalsta centru

    Ceturtdien, 26. janvārī, plkst. 14.00 Ziemeļvalstu ģimnāzijā atklāja jaunu Karjeras izglītības atbalsta centru, kura mērķis būs uzlabot pieeju karjeras atbalstam bērniem un jauniešiem Rīgas skolās.
    Centra atklāšanā piedalīsies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina, kā arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji. Uz pārdomām par karjeras attīstības atbalsta nozīmi skolēniem ceļā uz augstskolu aicinās Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece.
    "Es ticu, ka Ziemeļvalstu ģimnāzijas Karjeras izglītības atbalsta centrs Pārdaugavā būs vieta, kur sastopas mūsu jauniešu talanti, dzīves mērķi un pieaugušo atbalsts, kopā meklējot tās zināšanas un prasmes, kuras mūs sagatavo nākotnes profesijām, neaizmirstot iepazīt arī tādas profesijas kā skolotājs, ārsts, glābējs un citas," uzsver L. Geikina.
    Pasākuma laikā dalībnieki (pedagogi – karjeras konsultanti un karjeras atbalsta koordinatori) tika informēti par aktualitātēm karjeras atbalsta jomā, saņēma metodiskos materiālus, kā arī tiks iepazīstināti ar centra darbības virzieniem 2023. gadā.
    Šis būs jau trešais Karjeras izglītības atbalsta centrs Rīgā, kas izveidots projekta* gaitā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Abi līdzšinējie centri veiksmīgi darbojas Daugavas labajā krastā kopš 2021. gada Rīgas Teikas vidusskolā un Rīgas 25. vidusskolā.
    Projekts norisinājās no 2017. gada līdz 2022. gadam. Tajā piedalījās 68 Rīgas vispārējās izglītības iestādes, 116 Rīgas vispārējās izglītības iestādēs strādājošie pedagogi - karjeras konsultanti un 164 773 skolēni no 1. līdz 12. klasei.
    Projekta rezultātā trijos karjeras centros darbu turpina seši izglītības metodiķi – karjeras izglītības konsultanti, kā arī izstrādāts Karjeras attīstības atbalsta plāns Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2022.–2027. gadam. Vīzija turpmākajiem gadiem ir: "Rīga – pilsēta, kur dzīvo, strādā un dibina uzņēmumus informēti, izglītoti un motivēti jaunieši."
 
    * Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

    * Lasīt arī RD IKSD mājas lapā --->

* Skatīt arī šeit: