Latvijas Reitingi

Atbalsta personāla pieņemšanas laiki
2021./2022. m.g.

Vārds, uzvārds Amats Pieņemšana Tālrunis
Velga Izašare Izglītības psiholoģe sākumskolā Otrdiena 8.00 - 10.00
Otrdiena 13.00 - 14.30
67406995
Kristīne Dumbauska Logopēde Otrdiena 10.00 - 12.00 67406995
Rita Kalniškāne Sociālā pedagoģe Pirmdiena 13.00 - 16.00
Otrdiena 8.30 - 11.30
67609138
Inita Lūka Bibliotēkas vadītāja 8:30 - 16:00 67609140
Zinta Paula Bibliotekāre 8:30 - 16:00 67609140
Sangvids Sīpols Izglītības psihologs galvenajā ēkā Pirmdiena 9.00 - 10.00,
Trešdiena 14.00 - 16.00
26538009
Vera Lapkovska Pedagogs, karjeras konsultants Pēc individuālas vienošanās 26369693
Santa Sīle Pedagogs, karjeras konsultants Pēc individuālas vienošanās 29961674
  Skolas dežurants (Paula Lejiņa ielā 12)   67406941
  Skolas dežurants (Apuzes ielā 66)   67406995