Latvijas Reitingi

Atbalsta personāla pieņemšanas laiki
2022./2023. m.g.
IEPRIEKŠĒJA VIENOŠANĀS PAR TIKŠANOS

Vārds, uzvārds Amats Pieņemšana Tālrunis
Velga Izašare Izglītības psiholoģe sākumskolā Otrdiena 8.00 - 10.00
Otrdiena 13.00 - 14.30
67406995
Santa Ozoliņa Logopēde Otrdiena 10.00 - 12.00 67406995
Rita Kalniškāne Sociālā pedagoģe Pirmdiena 13.00 - 16.00
Otrdiena 8.30 - 11.30
67609138
Inita Lūka Bibliotēkas vadītāja 8:30 - 16:00 67609140
Zinta Paula Bibliotekāre 8:30 - 16:00 67609140
Sangvids Sīpols Izglītības psihologs galvenajā ēkā Pirmdiena 9.00 - 10.00,
Trešdiena 14.00 - 16.00
26538009
  Skolas dežurants (Paula Lejiņa ielā 12)   67406941
  Skolas dežurants (Apuzes ielā 66)   67406995

Vārds, uzvārds Amats Pieņemšana Tālrunis
Līga Laizāne Medmāsa 6., 7., 14., 20., 21. oktobris
8:00 - 16:00
67609137