Latvijas Reitingi

Atbalsta personāla pieņemšanas laiki
2023./2024. m.g.
IEPRIEKŠĒJA VIENOŠANĀS PAR TIKŠANOS


Vārds, uzvārds Amats Pieņemšana Tālrunis
Velga Izašare Izglītības psiholoģe sākumskolā   67406995
Santa Ozoliņa Logopēde   67406995
Rita Kalniškāne Sociālā pedagoģe   67609138
Inita Lūka Bibliotēkas vadītāja   67609140
Zinta Paula Bibliotekāre   67609140
Sangvids Sīpols Izglītības psihologs galvenajā ēkā   26538009
Baiba Rubene Pedagogs - karjeras konsultants (1. - 4. kl.)     67406995
Santa Sīle Pedagogs - karjeras konsultants (5. - 9. kl.)     67406969
Vera Lapkovska Pedagogs - karjeras konsultants (10. - 12. kl.)     67406969
  Skolas dežurants (Paula Lejiņa ielā 12)   67406941
  Skolas dežurants (Apuzes ielā 66)   67406995
Vārds, uzvārds Amats Pieņemšana Tālrunis
Dana Arājuma Medmāsa   67609137