Latvijas Reitingi

1. maijsDarba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
Latvijai Eiropas Savienībā un NATO – 20

2. maijsKlašu vecāku sanāksmes (1.-3. klasēm)
♦ Grāmatu izstāde "4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena" /skolas lasītava/

3. maijsVīru kopas "Vilki" koncerts 9.–12. klasēm plkst. 9.50 /aktu zāle/
♦ Nodarbība "Nāc un izzini kinoteātri "Splendid Palace"" 8.A klase plkst. 10.00
    /kinoteātris "Splendid Palace"/

♦ Grāmatu izstāde "Jānim Klīdzējam 6. maijā - 110" /skolas lasītava/

4. maijsLatvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

7. maijsEiropas eksāmens
♦ Grāmatu izstāde "Mātes diena – 12. maijs" /skolas lasītava/
♦ Latvijas Nacionālā arhīva izstāde "Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" /skolas muzejs/
♦ Nodarbība "Latviešu valodas apguves alternatīvās metodes"
    Rīgas 63. vidusskolā (aktivitātes skolēniem un skolotājiem vada T. Janena) plkst. 8.30

8. maijsEiropas eksāmens
♦ Karjeras izglītības pasākums "Atpakaļ uz skolu" – tikšanās ar Gati Eglīti
    plkst. 9.30 – 10.A un 10.B, 11.A, 11.B klasēm
/aktu zāle/

♦ Monitoringa darbs ķīmijā un dabaszinībās (papildtermiņš) 11. klasēm
♦ Muzejpedagoģiska nodarbība "Deportācijas. Ģimeņu stāsti."
    6.B klase plkst. 13.00
/Latvijas Okupācijas muzejs/

♦ Mācību ekskursija uz Swedbank "Finanšu laboratoriju" 7.B klase plkst. 13.00
♦ Diskusija skolā "Skolas vides pozitīvie un negatīvie aspekti" 2. daļa
    plkst. 14.05
/aktu zāle/

♦ Instruktāža pedagogiem par valsts pārbaudes darbu norisi 9., 11. un 12. klasēm plkst. 15.30 /konferenču zāle/
♦ Volejbola turnīrs starp zēnu un meiteņu komandām (ZVĢ – RMMT) plkst. 16.00

9. maijsEiropas eksāmens
♦ 9. MAIJS - EIROPAS DIENA
♦ Ārlietu ministrijas organizēts seminārs par Valsts aizsardzības mācību plkst. 11.00 /tiešsaiste/
♦ Grāmatu lasītāju klubiņš F.S. Ficdžeralds "Lieliskais Getsbijs" plkst. 10.20 /skolas lasītava/
♦ GALA vērtējumu izlikšana 12. klasēm līdz plkst. 15.00

10. maijsSkolas Pēdējā zvana svētki 12. klašu skolēniem
    plkst. 10.20
/pie skolas/
    plkst. 14.00 /aktu zāle/

12. maijsMātes diena

13. maijsCentralizētais eksāmens SOCIĀLĀS ZINĀTNES (A) 12. klasēm
♦ Muzeja diena "Mēs pētām!"
♦ LU Sociālo zinātņu fakultātes organizēta nodarbība "Mēdijpratība" plkst. 9.30 /konferenču zāle/
♦ Grāmatu izstāde "Norvēģijas Nacionālā diena – 17. maijs" /skolas lasītavā/

14. maijsINFORMĀCIJAS DIENA plkst. 15.00
♦ Zolitūdes PII bērni viesojas sākumskolā plkst. 9.30
♦ Nodarbība "Latviešu valodas apguves alternatīvās metodes"
    Rīgas 40. vidusskolā (aktivitātes skolēniem un skolotājiem vada T. Janena) plkst. 8.30

♦ Skolēnu spēles – IELU BASKETBOLS 3X3 /Grīziņkalna sporta komplekss/

15. maijsCentralizētais eksāmens LATVIEŠU VALODA (O) (r.) 11. klasēm
♦ Centralizētais eksāmens LATVIEŠU VALODA UN LITERATŪRA (A) (r.) 12. klasēm
♦ Skolēnu spēles – IELU FUTBOLS 3X3 /Grīziņkalna sporta komplekss/
♦ ĢIMENES DIENAS koncerts 1.–12. klasēm plkst. 18.00 /aktu zāle/

16. maijs8.C klases iestudējums teātra mākslā "Es savos zābakos"
    6.D klasei plkst. 11.20
/204. kabinets/
♦ Valsts policijas nodarbības "Droša vasara" 3. klasēm plkst. 9.30 – 13.00 /konferenču zāle/
♦ Pasākums "Iepazīsti "lielo" skolu!" 3. klasēm
♦ Starpskolu pirmās palīdzības sniegšanas sacensības plkst. 12.00
    (piedalās 7.C klases komanda) /Rīgas Valdorfskolas stadions?
♦ Skolēnu spēles – IELU FLORBOLS 3X3 /Grīziņkalna sporta komplekss/

17. maijsEksāmens KULTŪRA UN MĀKSLA (A) 12. klasēm
♦ Vērtējumu izlikšana 9. klasēm līdz plkst. 15.00
♦ VAM (Valsts aizsardzības mācība 10. klasēm)
♦ RIMI Rīgas maratona Latvijas Skolu kauss /11. novembra krastmala/

18. maijsDPD jūdzes starts plkst. 10.00 /Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/

19. maijs5 km starts plkst. 14.30/11. novembra krastmala/

20. maijsPēdējā zvana svētki 9. klašu skolēniem plkst. 8.40 /aktu zāle/
♦ Mācību grāmatu nodošana (10.–12. klases 20.05.–24.05.)
♦ Projekta darba priekšaizstāvēšana 11. klasēm

21. maijsKlases saliedēšanās pasākums Zanzibārā 4.B un 4.D klase plkst. 9.00
♦ Projekta darba priekšaizstāvēšana 11. klasēm

22. maijsCentralizētais eksāmens SVEŠVALODA (r.) 9. klasēm
♦ Projekta diena "MĒS IEPAZĪSTAM!"
♦ Programmas "Latvijas skolas soma" pasākumi 2.D, 4.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.D, 8.A klasēm

23. maijsCentralizētais eksāmens ĶĪMIJA (A) (r.) 12. klasēm
♦ Olimpiāžu un konkursu laureātu apbalvošanas pasākums plkst. 14.00 /aktu zāle/

24. maijsCentralizētais eksāmens ĶĪMIJA (A) (pr.) 12. klasēm
♦ Mācību ekskursija uz Tērveti un dalība "Meža dienās" 5.C klase

27. maijsCentralizētais eksāmens LATVIEŠU VALODA (m.) 9. klasēm
♦ Radošā nodarbība "Iepazīsti stikla mākslu" 1.B, 1.C, 1.D klasēm /sākumskolas telpas/
♦ Grāmatu izstādes "Dānijas Nacionālā diena – 5. jūnijs" un "Zviedrijas Nacionālā diena – 6. jūnijs" /skolas lasītavā/
♦ Grāmatu izstāde "Bērnu rakstniecei Mārai Cielēnai 29. maijā – 70" /skolas lasītavā/
♦ Mācību grāmatu nodošana (4.–9. klases 27.05.–30.05.)

28. maijsCentralizētais eksāmens LATVIEŠU VALODA (r.) 9. klasēm
♦ II semestra un mācību gada vērtējumu izlikšana līdz plkst. 15.00

29. maijsCentralizētais eksāmens FIZIKA (A) (r.) 12. klasēm
♦ Pedagoģiskās padomes sēde plkst. 14.00 /aktu zāle/

30. maijsCentralizētais eksāmens FIZIKA (A) (pr.) 12. klasēm
♦ Pēdējā zvana svētki 3. klašu skolēniem plkst. 12.20 /sākumskolas zāle/

31. maijsLIECĪBU DIENA
♦ Teātra izrāde "Drauga ķepa" 1.A, 1.D, 2.A, 2.C, 2.D, 2.E klasēm plkst. 10.00 /skolas aktu zāle/

♦ 20.-24.05. Projekta darba priekšaizstāvēšana 11. klasēm

♦ MAIJS – akcija "Droša vasara"

♦ Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
    kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)

♦ Programma "Latvijas skolas soma" (RD IKSD DIKS-19-1278-rs)

♦ JSPA atklātā projektu konkursa "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts"
    iniciatīvu projektu īstenošanai" projekts "Atbalsts Rīgas skolu pašpārvalžu attīstībai
    "Kontakts"" (Nr. VP2023/3-33; PVM ID APS1394)
Pasākumi maijā
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 29   30   1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18   19 
 20   21   22   23   24   25   26 
 27   28   29   30   31   1   2