Latvijas Reitingi

1. februārisMācību ekskursija uz Rīgas Piena kombinātu
    nodarbība "Piena klase" 8.A klase plkst. 13.00

♦ Sanāksme par Žetonu vakaru plkst. 11.00 (piedalās 11. un 12. klašu audzinātājas) /konferenču zāle/

2. februārisBibliotēkas stunda 1. klasēm veltīta
    Margaritas Stārastes 110. dzimšanas dienai

5. februārisPapildu brīvdienas 1. klasēm
♦ Kluba "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai atklātā stunda
    "Uzdrīksties iesaistīties"
    plkst. 8.40 10.A klasei
    plkst. 9.30 10.B klasei
/konferenču zāle/

♦ Latviešu valodas un literatūras 50. olimpiādes 2. posms 5.–6. klasēm plkst. 10.00 /tiešsaistē/
♦ Skolas vizuālās mākslas konkurss 2.–3. klasēm plkst. 8.40-12.00

6. februārisPapildu brīvdienas 1. klasēm
♦ Kluba "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai atklātā stunda
    "Uzdrīksties iesaistīties"
    plkst. 8.40 11.B klasei
    plkst. 9.30 11.A klasei
/konferenču zāle/

♦ Mācību ekskursija uz RSU
    Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru
    plkst. 12.00 – 14.00 12.B klasei
/RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs/

♦ Izstādes ""Esmu tagad noņēmies dzīvot mākslai" Jāzeps Grosvalds. 1891-1920"
    apmeklējums 10.A klase plkst. 14.00
/Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/

♦ 41. olimpiādes 2. posms 10.–12. klasēm plkst. 10.00 /tiešsaistē/
♦ Mācību ekskursija uz SWEDBANK –
    nodarbība "Dzīvei gatavs" 4.D klase plkst. 13.00

♦ Rīgas valstspilsētas organizēts svinīgais pasākums "Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!"
    (balvu saņems Ieva Grundmane 12.A) plkst. 15.00 /"Mazā ģilde"/

7. februārisPapildu brīvdienas 1. klasēm
♦ Izstādes ""Esmu tagad noņēmies dzīvot mākslai" Jāzeps Grosvalds. 1891-1920"
    apmeklējums 9.D klase plkst. 14.00
/Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/

♦ "Atpakaļ uz skolu"
    Tikšanās ar skolas absolventi Elizabeti Meņģeli
(RSU studente)
    12.A, 12.B klasēm plkst. 13.20 /konferenču zāle/

♦ Latviešu kino dziesmu koncerts "Kino mūzika" 6. klasēm plkst. 14.05 /aktu zāle/
♦ Labdarības akcija Ukrainai – sveču liešana labdarības biedrībā "Tavi draugi"
    8. C klase plkst. 12.00

♦ Teikas vidusskolas 70 gadu jubilejai veltītā konference "Ko rāda Teikas kompass…?"
    plkst. 13.00
(piedalās B. Kaupasa)
♦ VEF Superlīgas basketbola turnīrs 10.-12. klasēm plkst. 14.00 /Rīgas 31. vidusskola/

8. februārisPapildu brīvdienas 1. klasēm
♦ Latviešu valodas un literatūras 50. olimpiādes 2. posms
    8.–9. klasēm plkst. 10.00
/tiešsaistē/
♦ Eksāmena izmēģinājuma darbs kultūrā un mākslā 12.A klase
    plkst. 14.00 – 17.30
/321. kabinets/
♦ Mācību ekskursija uz SWEDBANK –
    nodarbība "Dzīvei gatavs"
    plkst. 10.00 – 4.A klase
    plkst. 13.00 – 4.C klase

9. februārisPapildu brīvdienas 1. klasēm
♦ Angļu valodas augstākā līmeņa centralizētā eksāmena piekļuves nosacījuma –
    plakāta iesniegšana līdz plkst. 15.00

10. februāris8. atklātais konkurss dabaszinībās tēma – "Purvs" 6. klasēm /Rīgas 40. vidusskolā/

12. februārisGrāmatu izstāde "16. februāris – Lietuvas neatkarības diena" (tulkotā literatūra) /skolas lasītava/
♦ Angļu valodas konference (eseja un publiskā runa) 12. klasēm 12.02. –16.02.
♦ Latviešu valodas un literatūras augstākā līmeņa centralizētā eksāmena piekļuves darbu rakstīšana
    (eseja, recenzija, teksta analīze) 12. klasēm 12.02. –16.02.

13. februārisPieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu
    plkst. 10.00
(piedalās B. Kaupasa, I. Kopmane)
♦ Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības tautas bumbā 4.-5.klašu meiteņu komandām
    plkst. 14.00
/Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā/

14. februārisIzstādes ""Esmu tagad noņēmies dzīvot mākslai" Jāzeps Grosvalds. 1891-1920"
    apmeklējums 10.B klase plkst. 14.00
/Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/

♦ Matemātikas konkurss "Tik vai...Cik?" III kārta
    4. klasēm plkst. 10.20
/212. kabinets/
♦ Skolas latviešu valodas olimpiāde 1.–3. klasēm
♦ Individuālas sarunas ar Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas
    speciālisti psiholoģiskās konsultēšanas jautājumos A. Lielienfeldi

♦ Kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" tiešsaistes informatīvais seminārs
    (piedalās D. Ruhmane) plkst. 14.00 /ZOOM/

♦ Skolas VOLEJBOLA turnīrs 9.-12. klasēm plkst. 14.05 /sporta zāle/

15. februārisRīgas vokālās mūzikas konkurss "Balsis"
    (piedalās vokālais ansamblis "Ziemeļvējš") plkst. 14.00 /Pārdaugavas BJC "Altona"/

16. februāris16. februāris – Lietuvas Republikas Neatkarības diena
♦ Rīgas skolu direktoru un direktoru vietnieku konsultācija – sanāksme plkst. 12.00 /MS Teams/

19. februārisPIEKLĀJĪBAS DIENA "Es izturos ar cieņu..."
♦ Izzinoša nodarbība "Iepazīstam Nacionālā teātra aizkulises"
    7.A klase plkst. 14.00
/Latvijas Nacionālais teātris/

♦ Grāmatu izstāde "24. februāris – Igaunijas neatkarības diena" (tulkotā literatūra) /skolas lasītava/

20. februārisUZSLAVU DIENA
♦ Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma ICCS 2022 Eiropas aptaujas rezultātu paziņošanas pasākums
    (piedalās I. Kopmane) plkst. 11.00 /ES māja/

21. februārisLABO DARBU DIENA
♦ Mācību ekskursija uz Augstāko tiesu
    12.A klase plkst. 9.30

♦ Monitoringa darba izmēģinājums (ķīmija un bioloģija)
    11. un 12. klasēm plkst. 13.30
♦ Monitoringa darba izmēģinājums (dabaszinības un fizika)
    11. un 12. klasēm plkst. 15.00

♦ Sanāksme par Žetonu vakaru plkst. 11.00
    (piedalās 11. un 12. klašu audzinātājas) /konferenču zāle/

22. februārisKOMPLIMENTU DIENA
♦ Mācību ekskursija uz SWEDBANK –
    nodarbība "Dzīvei gatavs" 4.B klase plkst. 10.00

23. februārisLABU ATTIECĪBU DIENA
♦ VAM (Valsts aizsardzības mācība 10. klasēm)
♦ Literārā tikšanās "Mākslas detektīvi" ar rakstnieci Luīzi Pastori
    plkst. 9.30 – 4.B klase
    plkst. 10.10 – 4.C klase
    plkst. 11.20 – 4.A klase
    plkst. 12.20 – 4.D klase
/konferenču zāle/

♦ Izglītības izstāde "Skola 2024"
    /Ķīpsalas starptautiskais izstāžu centrs/

♦ LU studiju festivāls L-Universs skolēniem
    /LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja/

24. februāris24. februāris – Igaunijas Republikas Neatkarības diena

26. februāris3., 9. un 12. klašu fotografēšanās izlaiduma albumiem /aktu zāle/

27. februārisSkolas vizuālās mākslas konkurss 4.–12. klasēm
♦ Tikšanās ar PII "Ligzdiņa" pārstāvjiem un vecākiem par topošo pirmklasnieku aktualitātēm
♦ Sanāksme 9. klašu skolēnu vecākiem plkst. 18.00 /aktu zāle/

28. februārisGrāmatu lasītāju klubiņš "Hugo Kabrē izgudrojums" plkst. 15.40 /skolas lasītava/

29. februārisTikšanās ar izdevniecības Zvaigzne ABC projektu vadītāju Unu Orinsku un tulkotāju Daci Deniņu
    4.A klase plkst. 10.20
/skolas lasītava/

♦ 19.02. – 23.02. Emocionālās veselības nedēļa

♦ Līdz 20.02. MJK iesniedz skolas prioritāšu izvērtējumu (direktores vietniecei B. Kaupasai)

♦ No 15.02. Starptautiskais pētījums TALIS (piedalās izvēlēta pamatskolas pedagogu grupa)

♦ 23.02. – 25.02. Izglītības izstāde "Skola 2024" /Ķīpsalas starptautiskais izstāžu centrs/

♦ 23.02. – 25.02. Latvijas Universitātes studiju festivāls L-Universs skolēniem
    /LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, Rīga/

♦ Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
    kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)

♦ Programma "Latvijas skolas soma" (RD IKSD DIKS-19-1278-rs)

♦ JSPA atklātā projektu konkursa "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts"
    iniciatīvu projektu īstenošanai" projekts "Atbalsts Rīgas skolu pašpārvalžu attīstībai
    "Kontakts"" (Nr. VP2023/3-33; PVM ID APS1394)




Pasākumi februārī
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 29   30   31   1   2   3   4 
 5   6   7   8   9   10   11 
 12   13   14   15   16   17   18 
 19   20   21   22   23   24   25 
 26   27   28   29   1   2   3