Latvijas Reitingi

Mēneša plāns

1. maijsStarptatiskā strādnieku solidaritātes diena
Latvijas Republikas Satversmes sasaukšanas diena
Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā

2. maijsSkolas vizuālās mākslas olimpiāde 1. – 4. klasēm
♦ Grāmatu izstāde "4. maijs – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena"
    /skolas lasītavā + mājas lapā/
♦ Grāmatu izstāde "Māmiņa un es" /skolas lasītavā + mājas lapā/
♦ Čaklāko bibliotēkas grāmatu lasītāju godināšana plkst. 13.00 /skolas lasītavā/

3. maijsTiešsaistes muzejpedagoģiska nodarbība sadarbībā ar RĪGAS BIRŽU
    "No-zīmes "Kas nosaka mākslas kolekciju vērtību?""
    plkst. 12.20 – 11.A klasei
    plkst. 13.30 – 11.B klasei
/321. kabinetā/

♦ Kino "Uzticības persona"
    plkst. 14.00 – 12.B klasei
/Forum Cinemas/

4. maijsLatvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

5. maijsIzrāde – lekcija "Kas ir teātris?"
    plkst. 9.30 – 10.20 6.C, 7.C, 7.D, 8.A, 8.D, 9.B klasēm
    plkst. 10.30 – 11.20 7.A, 7.B, 7.C, 8.B, 8.C, 9.B, 9.C, 9.D klasēm
/aktu zālē/

♦ Sanāksme par projektu darbu aizstāvēšanu 11.klašu skolēnu projektu darba
    vadītājiem plkst. 12.00
/konferenču zālē/
♦ Instruktāža par centralizēto eksāmenu un valsts pārbaudes darbu norisi
    plkst. 15.30
/MS Teams/

6. maijsRīgas domes sabiedrības veselības veicināšanas profilakses nodaļas
    speciālistes vadīta nodarbība 6.B klasei plkst. 9.30
/103. kabinetā/

♦ 9.D klases mācību ekskursija (pēc 4. stundas)

8. maijsMĀTES DIENA

9. maijsEIROPAS DIENA
07. – 09.05. EIROPAS EKSĀMENS plkst. 8.00 – 21.00

10. maijsCentralizētais eksāmens ANGĻU VALODĀ (r., m.)
    11. klasēm
/RAĢ/

♦ Mātes dienas koncerta mēģinājums (1. – 4.kl.) 7., 8. stundā /aktu zālē/
♦ Programmas "Peer to peer" (vienaudži vienaudžiem) nodarbība
    3., 4. stundā – 10.A klase
    5., 6. stundā – 10.B klase
/konferenču zālē/
♦ Ziemas Olimpiskā festivāla apbalvošanas ceremonija plkst. 13.05 /sporta zālē/
♦ Tikšanās ar ģimnāzijas klašu pārstāvjiem 9. klasēm plkst. 13.20 /aktu zālē/

11. maijsMātes dienai veltīts koncerts
    1. – 4. klašu vecākiem plkst. 18.00
/aktu zālē/
♦ Teātra izrāde "Polianna"
    plkst. 14.00 – 6.D klasei
/Liepājas teātrī/

♦ Skolas dabaszinību viktorīna 2. klasēm /sākumskolas teritorijā/
♦ Pašvaldības policijas prevencijas nodarbības "Dusmu pārvaldīšana un robežu noteikšana"
    2. stundā – 2.D klasē
    3. stundā – 3.B klasē

♦ Draudzības turnīrs volejbolā (meitenēm)
    10.A un 10.B klase plkst. 15.40
♦ Mātes dienas koncerta ģenerālmēģinājums (1. – 4.kl.) 0., 1. stundā /aktu zālē/
♦ Ģimeņu pavasara koncerta mēģinājums (5. – 12.kl.) 7., 8. stundā /aktu zālē/

12. maijsĢimeņu pavasara koncerts 5. – 12. klašu skolēnu vecākiem
    un ukraiņu ģimenēm plkst. 18.00
/aktu zālē/
♦ Ģimeņu pavasara koncerta mēģinājums (5. – 12.kl.) 0., 1. stundā /aktu zālē/

13. maijsPēdējā zvana svētki 12. klašu skolēniem
♦ Koncertlekcija "Daudz laimes, Latvija!"
    plkst. 10.00 – 1.B, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 6.B, 7.A, 7.B, 7.D klasēm
    plkst. 11.10 – 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 9.B, 9.C, 9.D, 10.B,
    11.A, 11.B klasēm
/RODODENDRU dārzā/

♦ Skolas muzeja diena
♦ II semestra un mācību gada vērtējumu izlikšana
    12. klasēm līdz plkst. 15.00

15. maijsRimi Rīgas maratons (Skolu kauss 6 km) plkst. 14.00
    /11. novembra krastmala/

16. maijsGrāmatu izstāde "Norvēģijas Nacionālā diena – 17. maijs"
    /skolas lasītavā + mājas lapā/
♦ 16. - 20.05 4. klašu skolēnu tikšanās ar mācību grāmatu personāžiem
    (pašizgatavotu leļļu teātris angļu valodā)

17. maijsPROJEKTU DIENA     /5.–8., 10.–11. klasēm/
♦ Centralizētais eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 12. klasēm
♦ Muzejpedagoģiska nodarbība "Ciemos pie Turaidas fogta"
    plkst. 11.00 8.D klase
/Turaidas muzejrezervāts/

♦ Muzejpedagoģiska nodarbība
    "Viena diena rīdzinieku namā" plkst. 11.00 8.B klase
/Mencendorfa nams/

♦ Konsultācijas latviešu valodā 9. klasēm

18. maijsNila Īles mūzikas studijas izglītojoša, muzikāla darbnīca ritma un skaņu pasaulē
    1. stundā – 1.C klase
    2. stundā – 1.A klase
    3. stundā – 5.C klase
    4. stundā – 5.A klase
    5. stundā – 5.B klase
    6. stundā – 5.D klase
/aktu zālē/

♦ Olimpiāžu un konkursu laureātu apbalvošanas pasākums plkst. 14.00 /aktu zālē/

19. maijsTeatralizēta nodarbība "Mazie mūciņi"
    plkst. 12.00 4.D klasei
/Jaunpils pils/

20. maijsPROJEKTU DIENA     /5.–8., 10.–11. klasēm/
♦ Projektu darbu priekšaizstāvēšana 11. klasēm
♦ Centralizētais eksāmens MATEMĀTIKĀ 12. klasēm
♦ Muzejpedagoģiska nodarbība dzīvā sudraba muzejā
    plkst. 11.00 7.C klasei
/Limbaži/

♦ Fonda "Viegli" interaktīva nodarbība
    "Izlaušanās spēle – Blēņas un pasakas" plkst. 11.30 6.C klase
/Ziedoņa klase/

♦ II semestra un mācību gada vērtējumu izlikšana 9. klasēm līdz plkst. 15.00

23. maijsPROJEKTU DIENA     /1.–4. klasēm/
♦ Pēdējā zvana svētki 9. klašu skolēniem
♦ Centralizētais eksāmens LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURĒ 12. klasēm /RVVĢ/
♦ Mācību grāmatu nodošana (12. klases)

24. maijsPROJEKTU DIENA     /5.–8., 10.–11. klasēm/
♦ Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ (r., m.) 9. klasēm
♦ Fonda "Viegli" interaktīva nodarbība
    "Izlaušanās spēle – Blēņas un pasakas" plkst. 15.00 6.A klase
/Ziedoņa klase/

♦ 8.D klases mācību ekskursija
♦ Muzejpedagoģiska nodarbība
    "Uzvārdu došana Vidzemē" plkst. 10.30 8.A klase
/Turaidas muzejrezervāts/

♦ Grāmatu izstādes "Dānijas Nacionālā diena – 5. jūnijs"
    un "Zviedrijas Nacionālā diena – 6. jūnijs"
/skolas lasītavā + mājas lapā/

25. maijsPROJEKTU DIENA     /1.–4. klasēm/
♦ Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ (m.) 9. klasēm
♦ Centralizētais eksāmens ĶĪMIJĀ 12. klasēm /Rīgas 95. vidusskolā/
♦ Valmieras drāmas teātra digitālā izrāde
    "Staburaga bērni" plkst. 8.40 4.D klasei

♦ Valmieras drāmas teātra izrāde "Slinkums"
    plkst. 10.20 – 3.A, 4.A, 4.B
    plkst. 11.30 – 3.B, 3.C

26. maijsPROJEKTU DIENA     /5.–8., 10.–11. klasēm/
♦ Centralizētais eksāmens LATVIEŠU VALODĀ (r.) 11. klasēm /ZVĢ/
♦ II semestra un mācību gada vērtējumu izlikšana līdz plkst. 15.00
♦ Pēdējā zvana svētki 4. klašu skolēniem
♦ Mācību grāmatu nodošana

27. maijsPROJEKTU DIENA     /5.–8., 10.–11. klasēm/
♦ Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. klasēm
♦ Pedagoģiskās padomes sēde plkst. 14.00 /aktu zālē/
♦ Mācību grāmatu nodošana
♦ Fonda "Viegli" izzinoši praktiska muzejpedagoģiska
    nodarbība "Kultūras kanona stunda" plkst. 11.30 10.A klase
/Ziedoņa klase/

30. maijsPROJEKTU DARBU AIZSTĀVĒŠANA     /5.–8., 10.–11. klasēm/
♦ Mācību grāmatu nodošana

31. maijsLiecību diena

20.05. plkst. 9.00 – 01.06. plkst. 9.00 – elektroniskā reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem
    uz 10. klasi (RD IKSD mājas lapā)

    * 16. - 20.05. tikšanās ar mācību grāmatu personālu 4. klasēm. Pašgatavots leļlu teātris angļu valodā.
    * 8.A klase piedalās starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījumā ICCS 2022

♦ Karjeras pasākumi saistībā ar Eiropas Savienību fondu darbības programmu
    "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
    izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
    "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

♦ Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
    kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)

♦ Nodarbības kustības “Veselību veicinoša skola” ietvaros

♦ Programma "Latvijas skolas soma" (RD IKSD DIKS-19-1278-rs)
Pasākumi maijā
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 25   26   27   28   29   30   1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9   10   11   12   13   14   15 
 16   17   18   19   20   21   22 
 23   24   25   26   27   28   29 
 30   31   1   2   3   4   5