Latvijas Reitingi

1. aprīlisOTRĀ LIELDIENU DIENA

2. aprīlisStarptautiskā bērnu grāmatu diena

3. aprīlisKarjeras izglītības pasākums "Atpakaļ uz skolu"
    plkst. 14.50 – 12.A un 12.B

    (vada jaunsargu instruktors Ēriks Grīnbergs) /konferenču zāle/

♦ Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības FLORBOLĀ 4.–5. klašu zēnu komandām plkst. 14.20 /ZVĢ/

4. aprīlisProjekta diena "MĒS ĒNOJAM!"
♦ Metodiskais pasākums "Skolotāji mācās"
    plkst. 9.00
/konferenču zāle/

♦ Kursi skolu direktoru vietniekiem "Stundu vērošana un analīze"
    plkst. 15.15 – 17.30
/RIIMC/
♦ Zviedrijas vēstniecības organizēts pasākums veltīts grupas ABBA uzvarai
    Eirovīzijas konkursā pirms 50 gadiem plkst. 16.00

    /Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/
♦ Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības FLORBOLĀ 4.–5. klašu zēnu komandām FINĀLS plkst. 14.00 /Rīgas Zolitūdes ģimnāzija/

8. aprīlisPISA pētījums
    (piedalās 8.–9. klašu jaunieši (2008. gadā dzim.))
    plkst. 9.00–13.00 /datorkabineti/
♦ Rīgas valstspilsētas skolu jaukto koru konkursa II kārta /VEF Kultūras pils Kamerzāle/
♦ 08.04. – 12.04. TEMATISKĀ NEDĒĻA /4.-12. KLASĒM/

9. aprīlisKursi skolu direktoru vietniekiem "Stundu vērošana un analīze"
    plkst. 15.15 – 17.30
/RIIMC/

10. aprīlisMatemātikas konkursa "Tik... vai Cik" 4. kārta
    plkst. 10.20
/212. kabinets/
♦ Dziesmu konkurss "Dziedam dažādās valodās"
    plkst. 14.05 – 4.–8. klasēm
    plkst. 14.50 – 9.–12. klasēm
/aktu zāle/

♦ Sanāksme skolēnu vecākiem (no Ukrainas) plkst. 18.30 /112. kabinets/

11. aprīlisSTEM projekta nodarbības 9.C klase
    plkst. 9.00 – 11.00
/PBJC “Altona” Ruses iela 13/

♦ Rīgas valstspilsētas Labklājības departamenta organizēta nodarbība
    par mutes dobuma higiēnu
    plkst. 8.40 – 6.D klase
    plkst. 9.30 – 5.A klase
    plkst. 10.20 – 6.B klase
/konferenču zāle/

♦ Rīgas valstspilsētas Labklājības departamenta organizēta nodarbība
    par veselīga uztura paradumu veicināšanu
    plkst. 8.40 – 1.C un 2.D klase
    plkst. 9.30 – 1.A un 2.B klase
    plkst. 10.20 – 1.B un 3.C klase
    plkst. 11.20 – 1.E un 2.C klase
    plkst. 12.20 – 1.D un 2.A klase
    plkst. 12.20 – 3.A un 3.D klase
/sākumskola/

♦ Mācību ekskursija uz Latvijas Bankas Zināšanu centru "Naudas pasaule"
    11.A klase plkst. 12.30

♦ Skolas VOLEJBOLA turnīrs 7.–8. klašu komandām plkst. 14.05 /sporta zāle/

12. aprīlisTiešsaistes seminārs Rīgas valstspilsētas skolu direktoriem un direktoru vietniekiem
    plkst. 12.00
/MS Teams/
♦ Nodarbība projekta "MOBINGAM STOP!" ietvaros
    plkst. 9.30 – 3.D klase
    plkst. 10.20 – 6.D klase
    plkst. 11.20 – 7.B klase
/konferenču zāle/

15. aprīlisPAVASARA TALKA klašu telpās
♦ Sanāksme tautas deju kolektīvu dalībnieku vecākiem
    plkst. 18.00
/konferenču zāle/
♦ Mēģinājumi tautas deju kolektīviem no plkst. 13.10 /aktu zāle/

16. aprīlisSTEM projekta nodarbības 9.D klase
    plkst. 9.00 – 11.00
/PBJC “Altona” Ruses iela 13/

♦ Skolā viesojas Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāji plkst. 12.00 – 16.00
♦ Velo skolas nodarbība I grupa plkst. 15.00 – 17.00 /konferenču zāle/
♦ Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības FLORBOLĀ 10.–12. klašu zēnu komandām
    plkst. 14.20
/ZVĢ/

♦ Skolas Padomes sanāksme plkst. 18.00 /aktu zāle/

17. aprīlisDāņu skolēnu un skolotāju vizīte skolā plkst. 10.00
♦ Diskusija skolā "Skolas vides pozitīvie un negatīvie aspekti" 2. daļa
    plkst. 14.05
/aktu zāle/
    PĀRCELTS uz 08.05.2024. plkst. 14.05

18. aprīlisPAVASARA TALKA skolas teritorijā
♦ Mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku nodarbība "Grāmatu iesiešanas darbnīca"
    4.A klase plkst. 11.00

♦ Velo skolas nodarbība I grupa plkst. 15.00 – 17.00 /konferenču zāle/
♦ Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības FLORBOLĀ 10.–12. klašu zēnu komandām FINĀLS plkst. 14.20 /ZVĢ/
♦ Sanāksme skolēnu vecākiem (no Ukrainas) plkst. 19.00 /112. kabinets/

19. aprīlisMēģinājumi tautas deju kolektīviem no plkst. 13.10 /aktu zāle/
♦ 6.C klases iestudējums teātra mākslā "Pasaka par slinko karali Maijeru" 4. klasēm plkst. 11.20 /aktu zāle/

20. aprīlisMēģinājumi tautas deju kolektīviem plkst. 15.10 – 16.00 /Rīgas 69. pamatskola/

22. aprīlisStarpdisciplinārais monitoringa darbs 9. klasēm
♦ ZVĢ KIAC seminārs Rīgas valstspilsētas pedagogiem –
    karjeras konsultantiem "Mērķē augstāk!"
    plkst 14.00 – 17.00
/Karjeras centrs/skolotāju istaba/
♦ Velo skolas nodarbība I grupa plkst. 15.00 – 17.00 /konferenču zāle/
♦ Ģenerālmēģinājumi tautas deju kolektīviem no plkst. 13.10 /aktu zāle/

23. aprīlisVelo skolas nodarbība II grupa plkst. 15.00 – 17.00 /konferenču zāle/
♦ Latvijas Nacionālā arhīva izstāde "Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu"

24. aprīlisProjekta diena "MĒS IEPAZĪSTAM!"
♦ Programmas "Latvijas skolas soma" pasākumi
    1.A, 2.A, 2.D, 2.E, 3.A, 3.B,
    3.C, 3.D, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B,
    5.C, 6.C, 7.C, 8.A, 8.C klasēm

♦ Monitoringa darbs fizikā, ķīmijā un bioloģijā 11.–12. klasēm
♦ Rīgas valstspilsētas vispārizglītojošo skolu 9. klašu skolēnu erudīcijas
    konkurss angļu valodā plkst. 13.00
/aktu zāle/

♦ Rīgas valstpilsētas skolu tautas deju kolektīvu skate plkst. 14.00 /Rīgas 69. pamatskola/
♦ Grāmatu lasītāju klubiņš F.S. Ficdžeralds "Lieliskais Getsbijs" plkst. 15.40 /skolas lasītava/

25. aprīlisČaklāko bibliotēkas grāmatu lasītāju godināšana /skolas lasītava/
♦ Velo skolas eksāmens I grupa no plkst. 15.00 /datorkabineti/
♦ Skolas dabaszinību olimpiāde 1. – 3. klasēm

26. aprīlisVAM (Valsts aizsardzības mācība 10. klasēm)
♦ OLIMPISKĀ DIENA 2024 "IZAUGT # SPORTIŅĀ"
    Vislatvijas vienotais vingrojumu komplekss plkst. 11.40
/rododendru dārzs/

♦ Rīgas valstspilsētas Labklājības departamenta organizēta nodarbība
    par mutes dobuma higiēnu
    plkst. 8.40 – 5.B klase
    plkst. 9.30 – 5.C klase
/konferenču zāle/

♦ 7.A klases iestudējums teātra mākslā "Laimes lācis"
    5. un 7. klasēm 1. un 2. stundas laikā
/aktu zāle/
♦ Velo skolas nodarbība II grupa plkst. 15.00 – 17.00 /konferenču zāle/

29. aprīlisGrāmatu izstāde "1. maijs – Darba svētki;
    LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena"
/skolas lasītava/
♦ Velo skolas nodarbība II grupa plkst. 15.00 – 17.00 /konferenču zāle/

30. aprīlisMonitoringa darbs dabaszinībās 11.–12. klasēm
♦ Rīgas valstspilsētas Labklājības departamenta organizēta nodarbība
    par mutes dobuma higiēnu
    plkst. 8.40 – 6.C klase
    plkst. 9.30 – 6.A klase
/konferenču zāle/

♦ Sanāksmes metodisko jomu komisijās – diskusijas par sagaidāmajām izmaiņām
    vērtēšanas sistēmā no 2024./2025. mācību gada plkst. 14.50

♦ APRĪLIS - 3. klašu skolotāju sadarbības mēnesis "Putni"

♦ APRĪLIS - 1. klašu konkursi angļu valodā apvienotajās stundās

♦ Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss - izstāde "Saules ritmi",
    gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem /1.kārtas darbu iesniegšana 04.04.2024.

♦ 26.04. OLIMPISK Ā MĒNEŠA NOSLĒGUMS – OLIMPISKĀ DIENA

♦ Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
    kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)

♦ Programma "Latvijas skolas soma" (RD IKSD DIKS-19-1278-rs)

♦ JSPA atklātā projektu konkursa "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts"
    iniciatīvu projektu īstenošanai" projekts "Atbalsts Rīgas skolu pašpārvalžu attīstībai
    "Kontakts"" (Nr. VP2023/3-33; PVM ID APS1394)
Pasākumi aprīlī
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9   10   11   12   13   14 
 15   16   17   18   19   20   21 
 22   23   24   25   26   27   28 
 29   30   1   2   3   4   5