Latvijas Reitingi

Mēneša plāns

4. janvārisRIIMC atbalstītā KIS projekta "CaPS-V" seminārs ar praktisku darbošanos
    "Caurviju prasmes, to attīstīšana un vērtēšana ikdienas mācību procesā"
    plkst. 10.00 – 14.00
/attālināti MS Teams/

7. janvārisMācību priekšmeta apguves plānu iesūtīšana

12. janvārisProjekta "K10" seminārs "Izaicinājumi un risinājumi"
    (skolu vadības komandām – administrācija un mācību jomu koordinatori)
    plkst. 15.00 – 18.00 /attālināti MS Teams/

13. janvārisTikšanās ar RTU koordinatoru
    Aigaru Asmisu 12.A klase plkst. 13.40 – 14.20
/attālināti ZOOM/

14. janvārisFizikas 72. olimpiādes
    2. posms 9. – 12. klasēm
/tiešsaistē vai klātienē/

17. janvārisPIEKLĀJĪBAS DIENA
♦ Grāmatu izstāde "Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam 18. janvārī – 140" /skolas lasītavā/
♦ Grāmatu un zīmējumu izstāde "Mans Vinnijs Pūks" /skolas lasītavā/

18. janvārisUZSLAVU DIENA
♦ Informatīva izstāde "Barikāžu aizstāvju atceres diena – 20. janvāris" /skolas lasītavā/
♦ Pedagoģiskās padomes sēde plkst. 14.30 /attālināti MS Teams/

19. janvārisKOMPLIMENTU DIENA
♦ Klases stundas un vēstures stundas veltītas barikāžu aizstāvju atceres 31. gadadienai
♦ Tikšanās ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas inspektori A. Lilienfeldi
    7. stundā – 5.C klasei
/attālināti MS Teams/

20. janvārisLABO DARBU DIENA

21. janvārisVESELĪBAS DIENA

24. janvārisAkcija "Draudzīgais aicinājums"

25. janvārisMetodiskais pasākums "Skolotāju istaba" plkst. 14.30 /attālināti MS Teams/

26. janvārisTikšanās ar ZVĢ absolventu Rihardu Janmeru
    (delfi.lv jaunākais kreatīvo projektu vadītājs)
    10.A,10.B,11.A,11.B,12.B plkst. 14.30 /attālināti ZOOM/

27. janvārisTikšanās ar Biznesa augstskolas Turība reklāmas speciālistu
    Artūru Potjomkinu 12.A klase plkst. 13.40 – 14.20
/attālināti ZOOM/

28. janvārisAkcijas "Draudzīgais aicinājums" noslēgums

♦ 17.01. – 21.01. EMOCIONĀLĀS VESELĪBAS NEDĒĻA

♦ Karjeras pasākumi saistībā ar Eiropas Savienību fondu darbības programmu
    "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
    izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
    "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

♦ Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
    kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)

♦ Programma "Latvijas skolas soma" (RD IKSD DIKS-19-1278-rs)
Pasākumi janvārī
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 3   4   5   6   7   8   9 
 10   11   12   13   14   15   16 
 17   18   19   20   21   22   23 
 24   25   26   27   28   29   30