Latvijas Reitingi

Mēneša plāns

1. jūnijsEksāmens SVEŠVALODĀ
    (rakstu + mutvārdu daļa) 9. klasēm

♦ Centralizētais eksāmens LATVIEŠU VALODĀ
    (optimālais apguves līmenis) (mutvārdu daļa) 11. klasēm /ZVĢ/

♦ Pieredzes apmaiņas seminārs "Skola 2030" par projektu darbu izstrādi
    (piedalās I. Zīverte, V. Sūna, B. Kaupasa) plkst. 13.00 – 15.00 /ZOOM/

2. jūnijsEksāmens SVEŠVALODĀ
    (mutvārdu daļa) 9. klasēm

♦ Centralizētais eksāmens LATVIEŠU VALODĀ
    (optimālais apguves līmenis) (mutvārdu daļa) 11. klasēm /ZVĢ/

♦ Metodiskās padomes sanāksme plkst. 13.00 /konferenču zālē/
♦ Instruktāža Rīgas pilsētas apvienotajā iestājpārbaudījumā
    iesaistītajiem pedagogiem plkst. 14.00
/attālināti MS Teams/

3. jūnijsRīgas pilsētas apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums
    uz 10. klasi plkst. 10.00
/ZVĢ/

♦ Projekta "K10" gada noslēguma seminārs
    (skolu vadības komandām – administrācija un mācību jomu koordinatori)
    plkst. 13.00 – 16.00 /attālināti MS Teams/

6. jūnijs"Skolotāju istaba" par CLIL metodiku mācību stundās
    (interesentiem) plkst. 12.00 /attālināti MS Teams/
♦ 9. klašu izlaiduma mēģinājums (9.A, 9.D) plkst. 10.00 /rododendru dārzā/

7. jūnijsEksāmens LATVIJAS VĒSTURĒ 9. klasēm
♦ 9. klašu izlaiduma mēģinājums (9.B, 9.C) plkst. 13.00 /rododendru dārzā/

8. jūnijs"Skolotāju istaba" par aktualitātēm "Skola 2030" un vērtēšanu
    (interesentiem) plkst. 12.00 /attālināti MS Teams/
♦ RIIMC forums "Izglītība izaugsmei 2022" plkst. 13.00 – 16.30
    /attālināti MS Teams/ (pieteikšanās RIIMC mājas lapā vai skat. edu pastā)

♦ Līdz plkst. 17.00 iestājeksāmenu uz 10. klasi rezultātu
    paziņošana RD IKSD tīmekļa vietnē

9. jūnijsSanāksme klašu audzinātājiem plkst. 10.00 /aktu zālē/
♦ RIIMC forums "Izglītība izaugsmei 2022" plkst. 13.00 – 16.30
    /attālināti MS Teams/ (pieteikšanās RIIMC mājas lapā vai skat. edu pastā)
    Foruma ietvaros: ZVĢ metodiskā projekta "CaPS-V" prezentācija plkst. 14.40 (prezentē B. Kaupasa)

10. jūnijsPieredzes apmaiņas seminārs "Skola 2030"
    par projektu darbu izstrādi
(piedalās I. Zīverte, V. Sūna, B. Kaupasa) plkst. 15.00 – 17.00 /ZOOM/
♦ Līdz plkst. 17.00 reģistrēšanās uz 10. klasi ZVĢ tīmekļa vietnē

13. jūnijsCentralizētais eksāmens papildtermiņā ANGĻU VALODĀ 12. klasēm

14. jūnijsProjekta "Pumpurs" ietvaros supervīzija
    ZVĢ pedagogiem plkst. 10.00
/konferenču zālē/
♦ Sanāksme nākamo pirmo klašu skolēnu vecākiem plkst. 18.00 /skolas aktu zālē/
♦ Rīgas pilsētas apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums
    uz 10. klasi (papildtermiņā) plkst. 10.00
/ZVĢ/

15. jūnijsIzlaidumi 9. klasēm:
    plkst. 14.00 – 9.A un 9.D
    plkst. 16.00 – 9.B un 9.C
/rododendru dārzā/


♦ Centralizētais eksāmens papildtermiņā LATVIEŠU VALODĀ
    (optimālais apguves līmenis) (mutvārdu daļa) 11. klasēm /ZVĢ/

16. jūnijsIesniegumu un dokumentu par pamatizglītību
    iesniegšana uz 10. klasi (16.06. – 17.06.)
/ZVĢ lietvedībā/

17. jūnijs12. klašu izlaiduma mēģinājums plkst. 11.30 /rododendru dārzā/
♦ Iesniegumu un dokumentu par pamatizglītību
    iesniegšana uz 10. klasi (16.06. – 17.06.)
/ZVĢ lietvedībā/

20. jūnijsLīdz plkst. 10.00 publicēti konkursa rezultāti uzņemšanai 10. klasē /ZVĢ tīmekļa vietnē/

22. jūnijsPedagoģiskās padomes sēde par mācību gada pagarinājuma rezultātiem
    plkst. 11.00
/ZVĢ tīmekļa vietnē/ /aktu zālē/

23. jūnijsLustīgu un drošu līgošanu!

29. jūnijsIzlaidumi 12. klasēm:
    plkst. 14.00 – 12.A un 12.B
/rododendru dārzā/

01.06. – 21.06. PAPILDU MĀCĪBU PASĀKUMI UN PĒCPĀRBAUDĪJUMI
    līdz 07.06. – pedagogu pašvērtējumu iesniegšana
(Microsoft Forms)
    līdz 09.06. – klašu audzinātāju drošības instruktāžu mapju iesniegšana (dir. vietn. D. Ruhmanei)
    līdz 22.06. – mācību priekšmetu skolotāju atskaišu iesniegšana (dir. vietn. B. Amoliņai – Treijai, D. Beķerei, B. Kaupasai)

Saulainu un pozitīviem piedzīvojumiem piepildītu vasaru!

♦ Karjeras pasākumi saistībā ar Eiropas Savienību fondu darbības programmu
    "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
    izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
    "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

♦ Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
    kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)

♦ Nodarbības kustības “Veselību veicinoša skola” ietvaros

♦ Programma "Latvijas skolas soma" (RD IKSD DIKS-19-1278-rs)
Pasākumi jūnijā
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
 30   31   1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10   11   12 
 13   14   15   16   17   18   19 
 20   21   22   23   24   25   26 
 27   28   29   30   1   2   3