Latvijas Reitingi

ZVĢ Muzeja vēsture

2000. g. radās doma par muzeja izveidi, gatavojoties ZVĢ 10 gadu pastāvēšanas pasākumiem.

2001. g. latviešu valodas un literatūras skolotāja Rasma Kļaviņa apmeklēja muzeju vadītāju kursus.

2002. g. ķīmijas skolotāja Vēsma Sūna apmeklēja muzeju vadītāju kursus.

2002. g. vāktas idejas muzeja izveidei (apmeklēti gan privātie, gan valsts muzeji).

2003. g. sākta materiālu vākšana un apzināšana (muzeja vadītāja Vēsma Sūna).

2003. g. pavasarī pieteikta dalība ZVĢM muzeju skatei "Mana Latvija 85".

2003. g. jūnijā izveidota pagaidu ekspozīcija skolas konferenču zālē (vadītāja V. Sūna).

2003. g. vasarā sākta muzeja eksponātu uzskaite, kā arī skolas vēstures un tradīciju interneta mājas lapas izveide.

2003. g. augustā pirmie apmeklētāji - skolas skolotāji.

2003. g. 1.oktobris - skolas 12 gadi - muzejā viesojās pirmā ārzemju delegācija, skolotāji no Zviedrijas.

Zviedrijas stends

2005. g. muzejam piešķirta telpa blakus konferenču zālei. Remonts un mēbeļu izgatavošana pēc pasūtījuma līdz 2006. gada februārim (iekārto Vēsma Sūna).

2006. g. 1. septembrī skolas muzeja atklāšana (vadītāja Rasma Kļaviņa).

No 2006. g. rudens līdz 2009. g. pavasarim muzeju vadīja latviešu valodas skolotāja Rasma Kļaviņa.

2008. g. dalība skolu muzeju skatē - konkursā "Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī".

2009. g. rudenī muzeja vadīšanu pārņēma Vēsma Sūna.

muzeja vadītāja

2011. g. izveidots skolas 20 gadu jubilejas izdevums (radošā komanda - Aija Dombrovska, Guntars Lūrins, Zigmārs Lūrins, Vēsma Sūna, Maruta Anna Rozevska - skolniece).

2012. g. Skolas muzeja zīmogs, 12. klašu dāvana Žetonvakarā

2013. g. dalība Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltītā pasākuma cikla "Mana Latvija 95" konkurss skate "Latvijas vēstures akcenti skolā".

Apbalvojumi un pateicības

2003. g. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra pateicība par veiksmīgu piedalīšanos Latvijas skolu muzeju konkursā "Mana Latvija 85".

2006. g. Rīgas skolu muzeja atzinības raksts par iegūto 1. vietu konkursā "Manas skolas muzeja kultūrvēsturiskās vērtības".

2008. g. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra pateicība par sasniegumiem konkursā "Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī".

2010. g. Rīgas skolu muzeja pateicība muzeja vadītājai Vēsmai Sūnai par pašaizliedzīgu darbu skolas muzeja izveidē un pilnveidošanā, par muzeja krājuma satura mērķtiecīgu izmantošanu mācību procesā.

2011. g. saņemta pateicība par dalību skolu muzeju skatē "Baltijas izglītībai 800".

2012. g. atzinības raksts Skolu muzeju biedrības 100. gadadienā par ieguldījumu izglītības iestādes muzeja izveidē, uzturēšanā, saglabāšanā un pilnveidošanā.

2013. g. muzeja vadītāja Vēsma Sūna saņēma Rīgas domes pateicību par radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu kultūrvēstures jomā.

2013. g. muzeja vadītāja Vēsma Sūna saņēma interešu izglītības balvu "Pumpurs".

2013. g. gadā muzeja vadītāja Vēsma Sūna saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra atzinību par patriotismu un valstiskās identitātes stiprināšanu, sveicot Latvijas Republikas 95. gadadienā.

2013. g. saņemta pateicība par dalību Rīgas skolu muzeju organizētā izbraukumā uz latviešu strēlnieku cīņu vietām Tīreļpurvā.

pateicība

Muzeja mērķi:

 • Veidot zināšanas par skolas vēsturi;
 • Sekmēt labvēlīgas attieksmes veidošanos pret mācību iestādi un tās darbiniekiem;
 • Veicināt skolas prestiža augšanu.
 • skolotāji - mācību grāmatu autori

  Darbības formas:

 • Sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un skolēniem;
 • Delegāciju uzņemšana;
 • igauņu viesi skolā
 • Absolventu piesaiste muzeja eksponātu vākšanai.
 • skolas absolvente – operdziedātāja Marina Rebeka

  Ieceres:

 • Savākt visus skolas žetonus;
 • skolas žetongredzeni
 • Sastādīt personu kartotēku;
 • Apzināt absolventu dzīves gājumu;
 • Izveidot skolas telpu vēsturi;
 • Aktivizēt jaunāko klašu skolēnus darbam muzejā;
 • Sadarbībā ar skolēniem izveidot muzeja logo.
 • 2013. g. saņemta pateicība par strukturētu muzeja darbu, krājuma digitalizēšanu un īpašu lomu skolas tradīciju kopšanā.

  pateicība

  Z. Soboļeva saka apsveikuma vārdus V. Sūnai

  pateicība

  2013. g. Muzeja diena 2013 - Zaļā diena

  zaļā diena

  zaļā diena

  zaļā diena