Latvijas Reitingi

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (21012111)

Licencēta 2013. gada 19. februārī, Licence Nr. V-6217

Programmas īpatnības:

  • angļu valoda tiek mācīta no 1. klases
  • ir papildus iespējas dalīt klasi grupās svešvalodu apguvei
  • 5. klasē var sākt mācīties otru svešvalodu (vācu vai krievu)