Latvijas Reitingi

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (21015111)

Licencēta 2012. gada 6. janvārī, Licences Nr. V-5001

Licence 2015. gada 30. jūnijā zaudējusi spēku.