Latvijas Reitingi

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011)

Licencēta 2011. gada 19. augustā, Licences Nr. V-4615

2021./2022. mācību gadā spēkā tikai 12. klasei.

Programmas īpatnības:

 • iespēja apgūt vienu no ziemeļvalstu valodām (dāņu, igauņu, norvēģu, somu vai zviedru)
 • padziļināta angļu valodas apguve
 • interešu izglītības iespējas (aktiermeistarība, jauktais koris, tautas dejas)
 • zinātniski pētnieciskā darba izstrāde 10.-11. klasē
 • Priekšmeti Stundu skaits 3 gados
  Valodu joma
  Latviešu valoda 6
  Angļu valoda 15
  Ziemeļvalstu valoda 15
  Vācu vai krievu valoda 9
  Matemātikas, datorikas un dabaszinātņu joma
  Matemātika 12
  Informātika 3
  Dabaszinības 8
  Sociālo zinātņu, sporta un veselības joma
  Latvijas un pasaules vēsture 6
  Ekonomika 3
  Ģeogrāfija 3
  Kulturoloģija 3
  Politika un tiesības 2
  Sports 9
  Veselības mācība 1
  Mākslas joma
  Literatūra 6
  Mūzika 2
  Vizuālā māksla 2