Latvijas Reitingi

"Putnu dienu aktivitātes fotomirkļos"

    Ik pavasari Latvijā tiek atzīmētas "Putnu dienas". Tas ir laiks, kad mēs visi gaidām gājputnu atgriešanos no siltajām zemēm, izgatavojam putnu būrīšus, dodamies dabā uz vietām, kur ir plašākie putnu migrācijas ceļi, vērojam putnus.

    Arī Ziemeļvalstu ģimnāzijas 7.-9. klašu skolēni, bioloģijas skolotāju mudināti, piedalījās "Putnu dienu" fotokonkursā. Konkursa mērķis bija gūt pozitīvas emocijas, biežāk iziet dabā, vērot un atpazīt putnu sugas, kā arī iemūžināt mazos spārnotos draugus fotogrāfijās.

    Visbiežāk jaunie ornitologi izvēlējās savos kadros iemūžināt paugurknābja gulbi (12 reizes), meža pīles (11 reizes), baložus (8 reizes). Tomēr daži jaunie censoņi pamanījās ieraudzīt un iemūžināt arī pa kādai neparastai vai retai putnu sugai, kā, piemēram, dižraibo dzeni, pupuķi, zeltgalvīti, žubīti, lauci.

    Sīvā konkurencē konkursā uzvarētāja sekojoši skolēni šādās nominācijās:
    1. "ZVĢ ornitoloģijas guru"- Kristers Jēgermans, 9.c (nofotogrāfēja un noteica 7 dažādas putnu sugas).
    2. "Skaistākais putna tuvplāns"- Amanda Līce 8.d ar sudrabkaijas bildi un Nils Terentjevs ar gaiļa attēlu.
    3. "Prasmīgākais sugu eksperts"- Artūrs Timermanis 8.d
    4. "Daudzveidīgāko rakursu meistars"- Violeta Širjakova 7.d
    5. "Vērīgākais gājputnu meistars"- Annija Bērziņa 8.d ar zeltgalvīša bildi un Amanda Līce 8.d ar pupuķa bildi.
    6. "Putna bilde, kas pārsteidz visus"- Annija Bērziņa 8.d ar mežapīles bildi.

    Pateicību par dalību konkursā izsakām arī Rūdolfam Paldiņam 7.d, Rūdolfam Lūsim 8.d, Kristīnei Aņisimovai 8.c, kuri iesūtūtījuši 5 dažādas putnu fotogrāfijas.

    Lielu paldies visiem, kas piedalījās konkursā saka bioloģijas skolotājas Sandra Bernāte un Kristīne Stafecka.