Latvijas Reitingi

Sadarbības jaunumi

Somijas Neatkarības dienas svinībām veltīta tiešsaistes pieņemšana

    04.12.2020. skolas direktore Inga Lande piedalījās pieņemšanā, kura bija veltīta Somijas Neatkarības dienas svinībām. Pasākums notika virtuāli. Viesi varēja “ceļot” pa Helsinku tuvmā esošo Lonna salu, apstājoties, lai noskatītos Somijas vēstnieces Riita Korpivaara uzrunu, noklausītos Somijas himnu, koru dziedāšanu, iepazītos ar Somijas vērtībām. Viesiem bija iespēja piedalīties tērzētavā un parakstīties virtuālajā viesu grāmatā.

Tiešsaistes nodarbība ar dāņu komiksu autoru Emil Friis Ernst

    Lai arī mācības notiek attālināti, tikšanās ar viesiem mācību stundās notiek. Tā lietainajā 19. novembra dienā 12. klašu dāņu valodas grupa tikās mājīgā tiešsaistes nodarbībā ar dāņu komiksu autoru Emil Friis Ernst. Emīls pastāstīja par to, kādēļ viņš šobrīd atrodas Latvijā mākslinieku rezidencē, pastāstīja par saviem iedvesmas avotiem, iepazīstināja skolēnus ar saviem darbiem, kā arī iepazīstināja ar savu topošo darbu. Iespējams, tieši Emīla stāstītais kādu no skolēniem iedvesmoja iesaistīties radošās nodarbēs. Ar Emil Ernst Friis darbiem tuvāk iespējams iepazīties šeit: beingernst.com--->
    Liels paldies Ziemeļvalstu Ministru padomes birojam Latvijā!

ZVĢ viesojās Dānijas vēstnieks

    20.11.2019. Ziemeļvalstu ģimnāzijā viesojās Dānijas vēstnieks Flemming Stender un vēstniecības praktikantes Bené Beier Helsinghoff un Emma Rudbeck. Viesi tikās ar 10.–12. klašu skolēniem, kuri mācās dāņu valodu. Vēstnieks runāja par Dānijas vēsturi, politiku, dāņu dzīvesveidu, vēstnieka darbu. Skolēni aktīvi izmantoja iespēju uzdot jautājumus. Pasākums notika dāņu valodā.
    Lasīt vairāk Dānijas vēstniecības FB lapā--->

ZVĢ skolēni un skolotāji viesojās Rīgas sadraudzības pilsētā Pori, Somijā

    Divas notikumiem bagātas dienas, kas paskrēja nemanot, taču gandarījums par paveikto, redzēto, pateikto noķerts - tā varētu raksturot viesošanos Somijas pilsētā Pori, kas ir Rīgas sadraudzības pilsēta. Mūsu komanda, proti, somu valodas skolotāja Zane Sondore, skolas direktore Inga Lande, kā arī pieci 11.a klases skolēni - Evelīna Gaujere, Ance Kaķe, Šeila Sāviča, Megija Švekle, Niklāvs Sulainis - 05.11.-07.11. apciemoja Pori pilsētas vidusskolu (Porin suomalainen yhteislyseo). Tikām draudzīgi uzņemti un vēstures skolotāja vadībā iepazīstināti ar Pori pilsētas vēsturi, ēkām, muzejiem. Lielu daļu laika pavadījām skolā, kur 5 somu skolēni mums izrādīja savu skolu, pastāstīja par Somijas izglītības sistēmu, parādīja stundu norisi, atļaujot mums iesaistīties mācību procesā. Kopā diskutējām par klimata pārmaiņām pasaulē, cenšoties apkopot būtiskākos veidus, ar ko sākt, lai mainītu pašlaik notiekošo. Noslēgumā kopā ar Pori un Rīgas domes pārstāvjiem apmeklējām Pori un Rīgas sadraudzības izstādes atklāšanu. Atpakaļ atgriezāmies ar bagāžu, kas pilna jaunas pieredzes! Gaidīsim Pori skolas skolēnus aprīlī pie mums - Ziemeļvalstu ģimnāzijā!
    Linda Megija Švekle

ZVĢ viesojās skolēnu un skolotāju grupa no Lietuvas, Šauļu Jovaro proģimnāzijas

    Šī gada 8. maijā Ziemeļvalstu ģimnāzijā viesojās skolēni un skolotāji no Jovaro proģimnāzijas Lietuvā. Sadraudzības projekta tēma bija “Grāmata – tas nav tikai uzrakstīts vārds”, kura laikā skolēni kopā ar skolotājiem interaktīvā veidā izcēla grāmatas vērtību ikdienas dzīvē. Piedaloties dažādās nodarbībās, skolēniem tika dota iespēja izprast, ka grāmata var būt arī kas vairāk par tikai iespiestu tekstu, tādējādi veicinot vēlmi attīstīt un pilnveidot savu lasītprasmi. Lietuviešu viesi tika iepazīstināti ar latviešu bērnu grāmatu ilustratores un autores Margaritas Stārastes darbiem, kas ir tulkoti arī lietuviešu valodā. Abu skolu skolēni pilnveidoja arī savas svešvalodu prasmes autentiskā komunikācijā. Skolēniem un skolotājiem tika organizētas nodarbības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, akcentējot iespiesta teksta un drukas mašīnu vēsturi.
    Ziemeļvalstu ģimnāzijas un Jovaro proģimnāzijas sadarbība dažādos projektos sākusies jau 2003. gadā. Sadarbības pasākumi ir notikuši regulāri. Arī nākotnē abu skolu sadarbība noteikti tiks turpināta.
    Paldies 2.a klasei par draudzīgu un viesmīlīgu ciemiņu sagaidīšanu skolā!

Dāņu viesi ZVĢ

    2019. gada 19. martā Ziemeļvalstu ģimnāzijā viesojās skolēnu un skolotāju delegācija no Lyngby komercģimnāzijas Dānijā (Lyngby Handelsgymnasium). Skolēni piedalījās dāņu valodas stundā, satikās ar mūsu skolas 11. un 10. klašu jauniešiem, daloties savā pieredzē, mācoties vidusskolā Latvijā un Dānijā, meklējot kopīgo un atšķirīgo.

ZVĢ viesojās skolēnu un skolotāju grupa no Lietuvas, Kauņas Bernarda Brazdžioņa pamatskolas

    2018. gada 9. novembrī skolā viesojās 13 skolēnu un 4 skolotāju delegācija no Bernarda Brazdžioņa pamatskolas (Kauņa, Lietuva). Viesi iepazinās ar mūsu skolu, kā arī tikās ar 6. un 7. klašu skolēniem. Lietuviešu skolēni bija sagatavojuši prezentāciju par savu skolu un savu pilsētu. Abas skolas nākotnē plāno sadarbības projektus.

ZVĢ viesojās skolēnu un skolotāju grupa no Dānijas, Rødding tautskolas

    2018. gada 18. oktobrī Ziemeļvalstu ģimnāzijā viesojās 30 skolēnu un skolotāju grupa no Dānijas, Rødding tautskolas (Røddinghøjskole). Tautskola jeb tautas augstskola ir īpaša izglītības forma, kurā studenti mācās pirms vai pēc mācībām ģimnāzijā, dzīvo skolā, paši izvēlas savus mācību priekšmetus un tos pusgada laikā apgūst padziļināti. Tautskolu kustība radusies Dānijā 19.gadsimta vidū, un Rødding tautskola ir pirmā šāda tipa skola.
    Šī viesošanās bija daļa no skolēnu mācību ekskursijas uz Baltijas valstīm. Skolēni iepazinās ar mūsu 11. un 12. klašu skolēniem, kuri apgūst dāņu valodu, pavadot lielisku pēcpusdienu ar dāņu dziesmām un sarunām nepiespiestā gaisotnē par jauniešu dzīvi Latvijā un Dānijā.

ZVĢ viesojās Hudīkas pašvaldības teātra režisors

    2018. gada 9. oktobrī skolā viesojās Hudīkas pašvaldības (Zviedrija) "Glada Hudik" teātra režisors un projekta "Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem" organizatori, kā arī dažādu Latvijas skolu pārstāvji, lai turpinātu darbu pie projekta, kuru pagājušajā mācību gadā ļoti veiksmīgi īstenoja piecas Latvijas skolas, tostarp arī Ziemeļvalstu ģimnāzija. Projekta mērķis ir nodot bērniem stabilas vērtības, mācoties pieņemt un novērtēt atšķirīgo.

ZVĢ viesojās skolotāji no Ostersundas ģimnāzijas

    2018. gada 28. septembrī un 1. oktobrī skolā viesojās skolotāji no Ostersundas ģimnāzijas Zviedrijā.
    Vizītes laikā viesi tika iepazīstināti ar skolu, tās vēsturi un tradīcijām, kā arī vēroja mācību procesu vairākās mācību stundās: dabaszinības 5.klasē, matemātiku 6.klasē, vizuālo mākslu 8.klasē un mājturību un angļu valodu divās 9.klasēs. Viesi ļoti atzinīgi novērtēja gan skolotāju darbu un skolēnu aktivitāti, gan skolēnu teicamās angļu valodas zināšanas. Tika apspriesta iespēja nākotnē abām skolām sadarboties NORDPLUS programmas projektā.

8. klase no Dānijas viesojās ZVĢ

    2018. gada 11. aprīlī Ziemeļvalstu ģimnāzijā viesojās 8. klase no Lindenhojas skolas Herlevas pilsētā Dānijā. Skolēni mācās klasē ar novirzienu "Globus", kas ir vides zinātņu un ilgtspējības mācību programma. 19 dāņu skolēnus silti uzņēma mūsu skolas 7.c klase. Abas klases kopā pavadīja pusi dienas, kurā notika produktīvas un izdevušās aktivitātes. Skolēni iepazinās, noskaidroja kopīgo un atšķirīgo abās skolās un valstīs, kā arī mūsu skolas skolēni bija sagatavojuši nelielu viktorīnu par Latviju. Tāpat skolēni kopā veica kādu pavasarīgu uzdevumu - iesēja ziedus. To, kā tie augs un plauks, mūsu skolēni dokumentēs fotogrāfiju veidā un sūtīs saviem jauniegūtajiem dāņu draugiem.

Erasmus+ projekta dalībnieki viesojās ZVĢ

    2018. gada 7. martā skolā viesojās Erasmus+ projekta dalībnieki - skolu vadītāji un skolotāji no Zviedrijas un Norvēģijas. Kopā ar viesiem bija ieradusies arī skolas absolvente Vitnija Kokoreviča.
    Vizītes laikā viesi tika iepazīstināti ar skolu, tās vēsturi un tradīcijām. Pēc prezentācijas viesiem bija iespēja vērot zviedru un norvēģu valodas stundas un diskutēt ar skolēniem par aktuālām izglītības problēmām.
    Vizītes noslēgumā viesi sniedza īsu ieskatu savu skolu darbībā.

Sadraudzības projekts ar Lībiga ģimnāziju (Liebigschule) Frankfurtē pie Mainas, Vācijā

    No 2.-9. maijam (2017. g.) desmit 8.-11. klašu skolēni un trīs skolotājas no Ziemeļvalstu ģimnāzijas apmaiņas programmas ietvaros uzņēma skolēnus un skolotājus no Lībiga ģimnāzijas, Vācijā. Projekta mērķis bija iepazīt jaunus faktus par Latviju, paplašināt redzesloku, uzlabot vācu valodas zināšanas un izstrādāt projektus par tēmu "Kāpēc Rīga ir ekskursijas vērta?" Nedēļu uzsākām ar skolas iepazīšanu, sarunām ar mūsu skolas direktori, Rīgas apskati un ievadu projekta darbu tēmās.

    Katrai grupai vajadzēja izvēlēties kādu apskates objektu Rīgā, piemēram, TV torni, Centrāltirgu, Doma baznīcu, Siguldu un izveidot projektu. Starp projekta veidošanu, protams, atradām laiku arī izklaidēm, kuras atstāja pozitīvas emocijas uz visu dienu. Kopā ar vācu draugiem bijām ekskursijā uz Siguldu, kur mēs apmeklējām atrakciju parku "Tarzāns", apskatījām Livonijas ordeņa pils drupas, bijām arī pie Gūtmaņ alas un arī apskatījām Siguldas bobsleja trasi. Kopā arī apmeklējām Lavijas Nacionālo Operu un 4. maijā skatijāmies salūtu. Ārpus obligātajiem pasākumiem mēs spēlējām peintbolu, bijām arī uz batutu parku. Aprunājoties ar projekta dalībniekiem, secināju, ka šī nedēļa Latvijā ir izdevusies, jo visi devas mājās ar labām atmiņām un pozitīvam emocijām un, protams, katrs uzlaboja savas vācu valodas zināšanas.
    Niks Kozlovskis 8.c

Dāņu skolēni Ziemeļvalstu ģimnāzijā

    2017. gada 5. aprīlī Ziemeļvalstu ģimnāzijā viesojās viesi no Dānijas - 11. klase un divi skolotāji no Svendborgas komercģimnāzijas Dānijas vidienē. Tikšanās notika ar mūsu skolas 11. klašu dāņu valodas grupu, arī saziņa lielākoties notika dāņu valodā, un tādējādi mūsu skolēni varēja praksē pārbaudīt savas dāņu valodas zināšanas un prasmes.

    Sākumā dāņu skolēni tika iepazīstināti ar mūsu skolu un iepazinās ar 11.klašu skolēniem, kuri mācās dāņu valodu. Mūsu skolēni viesiem nodziedāja un nospēlēja dāņu grupas "Nephew" dziesmu "Gå med dig". Dāņu viesiem ļoti patika, un viņi atzinīgi novērtēja šo priekšnesumu. Vēlāk visi skolēni kopīgi devās uz Latvijas Zinātņu akadēmiju, lai palūkotos uz Rīgu no augšas, un tad devās kopīgās vakariņās uz "Lido" atpūtas centru.

Projekta "Leva i Norden" dalībnieku tikšanās Ziemeļvalstu ģimnāzijā

    No 3. aprīļa līdz 7. aprīlim (2017. g.) Ziemeļvalstu ģimnāzijā viesojās 15 skolēnu un divu skolotāju delegācija no Kalajoki skolas Somijā. Šī tikšanās notika projekta "Leva i Norden" ("Dzīvot Ziemeļos") ietvaros.

    Projektā "Leva i Norden" piedalās piecas skolas - Ziemeļvalstu ģimnāzija no Latvijas, Kalajoki skola no Somijas, Härkävehmas skola no Somijas, Vonsild skole no Dānijas un Skanörs skola no Zviedrijas. Projekta mērķis ir apzināt starpvalodu saikni, ar dažādu uzdevumu palīdzību atklāt un apzināt līdzīgo un atšķirīgo skandināvu valodās. Šajā projektā piedalījās mūsu skolas 10.a un 10.b klases dāņu valodas grupa, kas dāņu valodu sākuši apgūt septembrī, un jaukta somu skolēnu grupa, kas zviedru valodu apgūst vienu līdz divus gadus. Vairāk ar projektu iespējams iepazīties šeit, projekta blogā, kuru veido paši skolēni: http://levainorden.blogspot.com/
    Kas interesanti, ņemot vērā šī projekta mērķi, arī šajā nedēļā komunikācija notika "jauktā valodā"- dāņu un zviedru, tomēr neiztiekot arī bez angļu valodas palīdzības.

    Aprīļa pirmajā nedēļā notika šī projekta otrā tikšanās - somu skolēni no Kalajoki skolas ieradās Rīgā, Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Projekta dalībnieki pirms tam bija iepazinušies attālināti blogā un dažādās saziņas vietnēs, Ziemassvētkos sūtīja viens otram pašdarinātus apsveikumus, un nu beidzot varēja notikt iepazīšanās klātienē. Pēc iepazīšanās viesi tika izvadāti ekskursijā pa skolu. Tad notika pirmais darbs pie projekta uzdevumiem klātienē - vārdnīcu veidošana, ar kuras rezultātu arī iespējams iepazīties projekta blogā.

    Pirmdienas pēcpusdienā skolēni devās uz Rīgas centru, kur grupās izrādīja viesiem Rīgu. Otrdien viesi apmeklēja arī Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju un Tramplīnu parku "Jump space". Otrdienas vakarā projekta dalībnieki tikās skolā, kur norisinājās Kultūras vakars ar tradicionālām uzkodām, tautas dejām un dziesmām latviešu, somu, dāņu un zviedru valodā.

    Trešdiena pagāja projekta uzdevumu zīmē - pirmdien grupās izveidotās vārdnīcas nu tika apkopotas un sadalītas pa kategorijām. Katras grupas vārdnīciņā atrodami vārdi visās piecās šajā nedēlā lietotajās un aktuālajās valodās - dāņu, zviedru, angļu, latviešu un somu. Šīs vārdnīcas bija lielisks veids, kā apzināt šo valodu līdzības un atšķirības pamata līmenī, kā arī papildināt savu vārdu krājumu. Skolēni bija pastrādājuši ļoti čakli un ražīgi, un lielākā grupas vārdnīca sastāvēja no 50 šķirkļiem.

    Ceturtdien pirmā dienas daļa tika veltīta projekta aktivitāšu apkopojumam un šo vārdnīcu prezentācijām. Savukārt pēc tam tika rīkota konference - sazvanīšanās ar pārējiem projekta dalībniekiem Somijā un Zviedrijā. Šī bija ļoti interesanta aktivitāte - mūsu skolēni pastāstīja pārējiem, kā veicies šajā nedēļā un iepazinās tuvāk arī ar pārējiem. Ceturtdienas vakarā visi projekta dalībnieki devās uz "Lido atpūtas centru", kur patīkamā gaisotnē pavadīja pēdējo kopīgo vakaru.

    Piektdien no rīta somu skolēni devās garajā ceļā mājup (Kalajoki pilsēta atrodas vēl 500 kilometru attālumā no Helsinkiem), kur lidostā viņus pavadīja Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēni, kas piedalījās šajā projekta posmā. Paldies par jauko nedēļu! Nākamā tikšanās ar dāņu skolēniem no Vonsild skolas šā gada rudenī!

Ziemeļvalstu ģimnāzijā viesojās delegācija no Hāgas ģimnāzijas Norčepingā (Zviedrijā)

    No 28. līdz 30. martam (2017. g.) Ziemeļvalstu ģimnāzijā viesojās delegācija no Zviedrijas - 30 skolēni un 3 skolotāji no Hāgas ģimnāzijas Norčepingā. Viesus uzņēma 10.B klase, kura pārstāvēja Rīgu starptautiskā Rīgas domes finansētā projektā "Rīga-Norrköping 2017". Šāds projekts mūsu skolā tiek īstenots jau trešo reizi.

    Pirmajā dienā iepazīstinājām viesus ar Rīgu - Vecpilsēta, autobusa ekskursija pa Rīgu. Draudzības vakarā PizzaParty dziedājām dziesmu zviedru valodā! Nākošajā dienā viesi apmeklēja mācību stundas mūsu skolā, pēc tam viesojāmies Motormuzejā un vakariņojām Lido atpūtas centrā. Ceturtdienas rītā apskatījām Jūrmalu. Projekta laikā varējām pārbaudīt savas angļu un zviedru valodas prasmes. Trīs dienas pagāja tik ātri! Ar nepacietību gaidīsim iespēju nākošajā gadā šo projektu turpināt un doties uz Zviedriju visa klase!

Dānijas vēstnieks viesojas ZVĢ

    2017. gada 28. februārī Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēni tikās ar Dānijas Karalistes vēstnieku Latvijā Hansu Brasku. 10. klases skolēni vēstniecības pārstāvjus sirsnīgi sagaidīja pie skolas ieejas, ko arī atzinīgi novērtēja mūsu skolas viesi. Viesi tika iepazīstināti ar mūsu skolu, kas ir vienīgā skola Latvijā, kurā iespējams apgūt dāņu valodu. Tikšanās notika ar skolēniem, kuri apgūst dāņu valodu, tādēļ tā notika dāņu valodā. Vēstnieks skolēniem stāstīja par vēstniecības darbu, iepazīstināja ar dažādiem interesantiem faktiem par Dāniju, kā arī Latvijas un Dānijas attiecībām. Tāpat arī rastas idejas turpmākai sadarbībai.

Somijas vēstniecībā Somijas neatkarības dienā

    2016. gada 6. decembrī, Somijas neatkarības dienā direktore Inga Lande, somu valodas skolotāja Vila Tauriņa, mūzikas skolotāja Sarmīte Vitkovska un vokāli instrumentālais ansamblis "Ziemeļvējš" piedalījās svinīgajā pasākumā Somijas vēstniecībā. "Ziemeļvēja" muzikālais priekšnesums sajūsmināja pasākuma apmeklētājus.

Somijas vēstniecībai Latvijā 25 gadu jubileja

    2016. gada 10. novembrī direktore Inga Lande piedalījās svinīgajā pieņemšanā Somijas vēstniecībā, kura bija veltīta vēstniecības 25 gadu pastāvēšanai Latvijā, kā arī 20. gadadienai, kopš vēstniecība atgriezās tās vēsturiskajā ēkā Kalpaka bulvārī 1.
    Lasīt vairāk--->

Norvēģijas vēstnieks viesojās skolā

    2016. gada 14. oktobrī Ziemeļvalstu ģimnāzijā viesojās Norvēģijas vēstnieks Latvijā Steinar Egil Hagen un tikās ar skolas direktori Ingu Landi. Vēstnieka kungs iepazinās ar skolas vēsturi, diskutēja par Latvijas izglītības jautājumiem, kā arī izteica vēlmi tuvākajā nākotnē tikties ar skolēniem, kuri Ziemeļvalstu ģimnāzijā apgūst norvēģu valodu.

Sadraudzības projekts ar Hāgas ģimnāziju Norčēpingā, Zviedrijā

    No 11. septembra līdz 15. septembrim 12.a klase kopā ar audzinātāju Zani Langi un angļu valodas skolotāju Ināru Dreijeri viesojās sadraudzības skolā Hāgas ģimnāzijā Norčēpingā. Vizītes laikā skolēniem bija iespēja apmeklēt Vāsas muzeju, Vizualizācijas centru, kā arī Norčēpingas mēra pavadībā iepazīties ar Norčēpingas domes telpām un to vēsturi. Skolēniem bija iespēja apmeklēt zviedru valodas un bioloģijas stundas, apskatīt ģimnāziju un uzlabot gan angļu valodas, gan zviedru valodas prasmes. 12.a klases skolēni tikās ar Hāgas ģimnāzijas klasi, ko pagājušajā gadā uzņēma Rīgā.

    Daniela: Brauciens uz Zviedriju mani kopumā apmierināja, bija interesanti apskatīties kā ir iekārtota HAGAS ģimnāzija un kā skolēni pavada savu laiku stundās. Priecājos un esmu pateicīga, ka man bija iespēja iepazīties ar citas tautas pārstāvjiem un kultūru, kas arī ir noderīgi, apmeklējot citas valstis.

    Maruta: No šī apmaiņas projekta visvairāk atmiņā paliks skaistā Norčēpingas pilsētiņa Zviedrijā un, protams, laiks, ko varējām pavadīt kopā ar zviedru skolēniem. Manuprāt, šī bija lieliska pieredze gan mums, kā klasei, gan arī katram individuāli.

    Monika: Ceļojums uz Zviedriju bija interesants un patīkams. Bija interesanti redzēt kā mācās viņi un to salīdzināt. Zviedrī mūs uzņēma ļoti laipni un pretimnākoši, parādīja skaistas vietas viņu pilsētā. Pilsēta bija ļoti skaista un mierīga. Ļoti interesanti un izglītojoši bija viņu zinātnes centrā, kur varēja apskatīt daudz ko, kas Latvijā nav redzams.

    Mona: Brauciens uz Zviedriju bija ļoti patīkams un jautrs. Tajā iepazinām ne tikai Zviedrijas kultūru, bet arī savu klasi dažādās situācijās. Ar zviedru bērniem draudzējāmies, kaut gan no mūsu puses draudzība bija nedaudz lielāka. Ļoti patika Hāgas ģimnāzijas apmeklējums, uzņemšana un ekskursija pa pilsētu. Picas vakars bija pārdomāts. Ļoti patika atmosfēra - nepiespiesta, gaiša. Es noteikti varēju pierādīt savas zināšanas zviedru valodā, jo runāju ar dažiem zviedru bērniem. :)

Sadraudzības projekts ar Lībiga ģimnāziju (Liebigschule) Frankfurtē pie Mainas, Vācijā

    No 8.-15. septembrim desmit 8.-11. klašu skolēni un divas skolotājas no Ziemeļvalstu ģimnāzijas apmaiņas programmas ietvaros devās uz Frankfurti pie Mainas Vācijā. Brauciena mērķis bija iepazīt jaunus draugus, paplašināt redzesloku, uzlabot vācu valodas zināšanas un izstrādāt projektus par dažādām tēmām, kuras ir saistītas ar Frankfurti. Nedēļu uzsākām ar tikšanos ar Lībiga ģimnāzijas direktori, skolas apskati un ievadu projekta darbu tēmās. Tās bija visdažādākās - sākot ar Frankfurtes parkiem, sporta aktivitātēm, biržu un bankām, beidzot ar Frankfurtes un Hesenes tipiskajiem ēdieniem.

    Cītīgi izstrādājot projektus, atradām arī pietiekami daudz laika gan jautrām, gan izglītojošām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Apmeklējām mācību stundas, bijām Georgam Bazelicam veltītā mākslas izstādē, apmeklējām vecpilsētu un jaunuzcelto Eiropas Centrālo Banku.

    Nenoliedzami, spēlējām arī mini golfu, boulingu, iepirkāmies un pavadījām laiku ar viesģimenēm. Daži no projekta dalībniekiem piedalījās atkārtoti šajā projektā, tāpēc nelaida garām arī iespēju satikt savus iepriekšējos apmaiņas partnerus. Visu nedēļu gaisa temperatūra pārsniedza +30°C, tāpēc peldēšanās un sauļošanās arī bija iemīļota. Aprunājoties ar projekta dalībniekiem, secinu, ka šis laiks visiem šķita ļoti vērtīgs un izdevies, un ikviens no mums cieši sadraudzējās ar savu partneri un, protams, uzlaboja vācu valodas zināšanas. Ar nepacietību visi gaidām, kad mūsu apmaiņas partneri dosies atbildes vizītē pie mums - uz Latviju. Līdz maijam!
    Dāvids Puišelis 11.a