Latvijas Reitingi

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS
"ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI"
(Nr. 8.3.2.2./16/I/001 jeb PVS ID 3712)

 

    ESF projekti

    2021./2022. mācību gadā Ziemeļvalstu ģimnāzijā turpinājās Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošana.
    Projekta īstenošanā piedalījās pieci 5. – 12. klašu pedagogi, viens pedagogs un pedagoga palīgs sākumskolā. Pedagogi nodrošināja "Mācīšanās grupu" nodarbības jeb konsultācijas mācību priekšmetos par konkrētām tēmām, kuras attālināto mācību laikā nebija apgūtas pietiekami. Grupās bija ļoti neliels izglītojamo skaits, bet atsevišķās konsultācijās piedalījās visa klase. Izglītojamiem bija iespēja apmeklēt konsultācijas pamatpriekšmetos – latviešu valodā, angļu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē un matemātikā.
    Ņemot vērā faktu, ka aizvien vairāk izglītojamo ir no ģimenēm, kurās latviešu valodā nav ikdienas sarunvaloda, sākumskolā pedagoga palīgs sniedza atbalstu latviešu valodas stundās.
    Projekta skolas koordinatores šajā mācību gadā ir direktores vietniece izglītības jomā 1.-4. klasēs Baiba Amoliņa-Treija un direktores vietniece izglītības jomā 5.-9. klasēs Danute Beķere.

 

Sk. Bernāte - dabaszinības, bioloģija

 

Sk. Dombrovska - latviešu valoda

 

Sk. Hofmane - vēsture