Latvijas Reitingi

Mācību priekšmetu olimpiādes

Olimpiāžu un konkursu laureātu apbalvošanas pasākums

2021./2022.m.g. laureāti

Sveicam Rīgas valstspilsētas matemātikas 72. olimpiādes 2. posmā laureātus 5.-8. klašu grupā.

2.vieta
Paula Jirgensone (6.c)

Atzinība
Naomi Maklakova (5.a)
Marija Kuzņecova (5.a)

Paldies skolotājām Guntai Pētersonei un Laurai Čerņevskai.

***

Sveicam Rīgas pilsētas 4., 6. un 8. klašu skolēnu angļu valodas olimpiādes laureātus 6. klašu grupā.

Olimpiādi organizēja Rīgas 34. vidusskola, Rīgas Angļu ģimnāzija un Rīgas Centra humanitārā vidusskola sadarbībā ar Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju.

2.vieta
Dārtai Legzdiņai (6.a)

Atzinība
Laurai Valpēterei (6.c)

Paldies skolotājām Norai Kalnačai un Ārijai Akurāterei.

***

Sveicam Rīgas pilsētas 11.-12. klašu skolēnu 48. latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posmā laureātus:

3.vieta
Elizabetei Kuternegai (11.b)

Atzinība
Agatei Amantovai (12.b)

Paldies skolotājai Ilzei Kopmanei.

***

Sveicam Denisu Petrovu (12.b) ar iegūto 2. pakāpes diplomu Rīgas reģiona skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu konferencē un vēlam veiksmi gatavojoties dalībai valsts 46. zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

Paldies skolotājai Evijai Braučai un visiem brīvprātīgajiem palīgiem.

***

Sveicam Rīgas valstspilsētas 8. – 9. klašu skolēnu 48. latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2. posma dalībniekus ar iegūtajiem augstajiem sasniegumiem:

Atzinība
Kristīnei Aņisimovai (9.c)
Sabīnei Grosbergai (9.a)

Paldies skolotājām Aijai Dombrovskai un Ievai Zīvertei.

***

Sveicam Dāvidu Germantu (12.a) ar iegūto 3. vietu Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 39. olimpiādes 2. posmā.

Paldies skolotājam Arvīdam Urbanovičam.

***

Sveicam Valdi Areli (11.b) ar iegūto 2. vietu Rīgas pilsētas bioloģijas 44. olimpiādes 2. posmā 9.-12. klašu grupā.

Paldies skolotājai Kristīnei Stafeckai.

Vēlam veiksmi Valdim, gatavojoties dalībai valsts bioloģijas olimpiādē!