Latvijas Reitingi

Mākslinieciskā pašdarbība

ZVĢ vokālais ansamblis "Ziemeļvējš" vokālās mūzikas konkursā "Balsis 2020"

    Sveicam vokālo ansambli "Ziemeļvējš" ar sasniegumiem XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vokālās mūzikas konkursa "BALSIS 2020" 1. un 2. kārtā, iegūstot I pakāpes diplomus abās kārtās.
    Paldies dziedošajiem jauniešiem, ansambļa vadītājai Sarmītei Vitkovskai un koncertmeistarei Inesei Vaļiniecei!

ZVĢ 2. - 4. klašu koris lielkoncertā "Rīgas gailis 2019"

    2.-4. klašu kora dziedātāju balsis ieskandināja Doma baznīcu lielkoncertā "Rīgas gailis 2019".

ZVĢ zēnu koris draudzības koncertā Rīgas Mūzikas internātvidusskolā

    Sagaidot XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, Ziemeļvalstu ģimnāzijas zēnu koris kopā ar Pārdaugavas zēnu koriem 2. aprīlī tikās draudzības koncertā Rīgas Mūzikas internātvidusskolā.

    ⇒ Lasīt vairāk

ZVĢ sākumskolas tautas deju kolektīvi tautas deju kolektīvu skatē

    4. aprīlī ZVĢ 2.-3. klašu un 4. klašu tautas deju kolektīvi piedalījās Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu skatē. Abas mūsu skolas grupas skatē ieguva II pakāpi.
    Pēc Rīgas pilsētas Deju jomas metodiskās apvienības vadītājas Inetas Bērziņas teiktā "Pirmais solis ceļā uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ir sperts! Lai dejotājiem un skolotājiem pietiek spēka un apņēmības šo dejas ceļu turpināt!". Paldies skolas tautas deju kolektīvu vadītājai Leldei Krēsliņai par ieguldīto darbu.

ZVĢ sākumskolas tautas deju kolektīvu atskaites koncerts

    Piektdien, 29. martā, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skatei, Ziemeļvalstu ģimnāzijas 2.-3.kl. un 4. klašu tautas deju kolektīvi devās ciemos pie BJC Kurzeme tautas deju kolektīviem, lai kopā izdejotu pirmsskates atskaites koncertu, kurā saviem mīļajiem atrādījām jau nākamā gada svētku pūram sagatavoto repertuāru.

ZVĢ 5. - 9. klašu korim 1. pakāpes diploms

    28. martā Ziemeļvalstu ģimnāzijas 5. - 9. klašu koris ieguva 1. pakāpes diplomu Zemgales priekšpilsētas koru konkursā.
    Sveicam 5. - 9. klašu kora dalībnieces! Paldies meiteņu vecākiem par atbalstu! Paldies kora vadītājai Vilhelmīnei Paurai par pašaizliedzīgo darbu kopā ar meitenēm un vēlam veiksmi gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!

ZVĢ 5. - 7. klašu tautas deju kolektīvs pasākumā Spēlēju un dancoju

    22. februārī 5. - 7. klašu tautas deju kolektīvs piedalījās pasākumā "Spēlēju un dancoju", kas notika Blīdenes kultūras namā.
    Ekspertu vērtējums: koncertā atzīstamu māksliniecisko sniegumu un skatuvisku izpildījumu demonstrēja deju kolektīvs "Spolīte" dejā "Dundari, dandari", Ziemeļvalstu ģimnāzijas deju kolektīva dejotā deja "Visapkārt saule teka", "Skabardzēni" dejās "Es meitiņa kā puķīte" un "Meitiņa mīļā", deju kolektīvs "Dancītis" dejā "Garā miza", TDA "Kursa" studija dejā "Puķīte, meitiņa".

ZVĢ vokālais ansamblis "Ziemeļvējš" vokālās mūzikas konkursā "Balsis 2019"

    14. februārī vokālais ansamblis "Ziemeļvējš" piedalījās vokālās mūzikas konkursā "Balsis 2019", kas notika VEF kultūras pils kamerzālē. Žūrija novērtēja jauniešu sniegumu ar 44,94 punktiem un tika piešķirts I pakāpes diploms. PALDIES mūzikas skolotājai un ansambļa vadītājai Sarmītei Vitkovskai par pašaizliedzīgo darbu ar jauniešiem!
    PALDIES ansambļa dalībniekiem par nerimstošu vēlmi darboties un sasniegt pozitīvus rezultātus!

ZVĢ tautas deju kolektīvu koncerts

    24. janvārī notika tautas deju kolektīvu koncerts, kurā piedalījas ZVĢ 1. klašu, 2.-3. klašu, 4. klašu un 5.-7. klašu tautas deju kolektīvi, kā arī tautas deju kolektīvs "Rīts", kura pamatsastāvā ir ZVĢ skolēni. Koncerta laikā ar interviju palīdzību skatītāji varēja uzzināt dejotāju domas par dažādiem, ar dejošanu un dejošanas mēģinājumiem saistītiem jautājumiem. PALDIES tautas deju kolektīvu vadītājai Laldei Krēsliņai par enerģisko darbošanos ar dejotājiem!