Latvijas Reitingi

Tradīcijas

Zinību Diena

Katrs mācību gads sākas ar Zinību dienu pie skolas galvenās ēkas, skolēnus sveic skolas vadība un viesi. Īpašs ir ģimnāzistu apsveikums svešvalodās, kuras var apgūt Ziemeļvalstu ģimnāzijā, pēc tam ierodas pasaku tēli, kuri aicina uzsākt jaunu mācību gadu. Dienas noslēgumā top skolotāju un skolas darbinieku foto pie skolas, turpinājumā - Zinību dienas kliņģeris un kafija.

Dzejas dienas

Septembris ir dzejas mēnesis, lasītavā notiek tematiskās pēcpusdiena un dzejas lasījumi, kuros piedalās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji, kā arī viesi no Rakstnieku savienības.

dzeja_2000

Skolotāju diena

Jaukas ir Skolotāju dienas svinības, kad ģimnāzisti kļūst par skolotājiem, bet skolotāji - skolēni.

skol_diena_2009

Mārtiņdiena

Skolā svin gadskārtu ieražu svētkus, Mārtiņdienas gailis ierodas pie jaunāko klašu skolēniem.

martini_98

Iesvētības

Desmito klašu skolēnu iesvētības izraisa dalītas jūtas ģimnāzistos un skolotājos, tomēr tradīcija saglabājas.

18. novembris

Skolas kori savu mākslu prezentē ne tikai ģimnāzijas viesiem, bet uzstājas arī Latvijas Valsts proklamēšanas dienas koncertos 18. novembrī.

Aerobikas konkurss

Jau vairākus gadus skolā notiek aerobikas konkurss, labākās komandas veiksmīgi piedalās rajona un pilsētas sacensībās.

Lūcijas diena

Tumšākajā gada dienā - 13. decembrī - jau agri no rīta skolā ierodas meitenes baltos tērpos, lai nestu gaismu un svinētu Lūcijas dienu.

Ziemassvētki

Skolas noformēšanā piedalās visas klases, smaržo piparkūkas, bet zālē rosās muzikālā teātra "Pasaciņa" un dramatiskā kolektīva dalībnieki, lai priecētu ar jaunu izrādi.

zsv_2008

Draudzīgais aicinājums

1999. gada 28. janvārī aizsākās jauna tradīcija - "Draudzīgā aicinājuma" ietvaros dāvinat skolai grāmatas. Pateicoties šai tradīcijai, skolas bibliotēka ieguvusi daiļliteratūru, jaunākos dzejas krājumus, enciklopēdijas jaunāko klašu skolēniem, uzziņu literatūru ģimnāzistiem un daudzas citas vērtīgas grāmatas.
2003. gadā pēc nelaimes Cesvaines ģimnāzijā mūsu skolas audzēkņi atsaucās aicinājumam un saziedoja vairāk kā astoņsimt grāmatu cesvainiešiem.

Olimpiādes

Otrais semestris ir laiks, kad sāka mācību priekšmetu olimpiādes, mūsu skolas skolēni piedalās gan rajona, gan valsts un pat starptautiskā mēroga olimpiādēs. Izcilākie panākumi ir bioloģijā, ģeogrāfijā, angļu un vācu valodā, kā arī vizuālajā mākslā.

Valentīna diena

Manāmu satraukumu skolā rada Valentīna dienas pasākumi. Malu malās skan dziesmas angļu valodā, ceļo sarkanas vēstulītes un smaidi, notiek dziesmu festivāls angļu valodā.

M. Stārastes dzimšanas dienai veltīta bibliotēkas stunda

Margaritas Stārastes daiļrades stundu 1. klasēm vada Vēsma Sūna.

Žetonu vakars

Gada kulminācijas pasākums ģimnāzistiem ir Žetonu vakars martā. Vienpadsmitie cītīgi mēģina un gatavojas, lai izpelnītos divpadsmito uzslavas, izrādās, nemaz nav tik vienkārši izveidot kaut ko nebijušu, savdabīgu un neaizmirstamu. Esam ciemojušies viduslaiku karaļnamos un Neptūna valstībā, lidojuši nākotnes kosmiskajā telpā, griezušies ziedu valsī un smējušies par Vinnija Pūka piedzīvojumiem.

Mākslas dienu izstādes

Pavasarī skolā notiek Lieldienu un Mākslas dienu izstādes, tēlotājmākslas skolotāju un skolēnu veiksmīgas sadarbības rezultāts ir apgleznotie skolas logi, vestibilu sienas un netradicionāli krāsotā skola.

Literārais žurnāls "Dzieti"

Literārā žurnāla "Dzieti" iznākšanas laikā notiek jauno autoru – skolas asbolventu un skolēnu – tikšanās.

Mātes diena

Mātes dienas pasākumā gada darbu izdzied visi seši skolas kori, kuru panākumi ir lieliski ne tikai rajona, bet arī pilsētas mērogā.

13. maijs - notiek tematiskās muzeja dienas

Pasākumu organizē muzeja vadītāja Vēsma Sūna.

Mācību gada noslēgums

Mācību gada beigās svinīgi sveic priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un viņu skolotājus, bet skolas Sporta ministrs sumina labākos sportistus.

Pēdējais zvans un izlaidums

Pēdējais zvans 9. un 12. klašu skolēniem un viņu skolotājiem ir satraukuma un skumju brīdis, jo nekad vairs nebūs tā, kā agrāk. Sirsnīga un asprātīga ir šo klašu audzinātāju sagaidīšana pie skolas. Daļai skolēnu mācību gads beidzas, bet citi kārto gala pārbaudījumus, lai noslēgumā svinētu izlaidumu, teiktu paldies vecākiem, skolotājiem un skolai, dotos pretī nākotnei.

pedejais zvans 2009

pedejais zvans 2014

pedejais zvans 2014

9 klasu izlaidums 2008

9 klasu izlaidums 2008

9 klasu izlaidums 2008